– A Gyermekút Módszertani Központ keretében egy olyan jól működő modell továbbélését biztosítottuk, amelynek során Nógrád vármegye több hátrányos helyzetű településén 160 gyermek vizsgálatát és ellátásba juttatását végeztük el – kezdi dr. Kereki Judit. – A program három évvel ezelőtt kezdődött, akkor vizsgáltuk őket, illetve gondoskodtunk arról, hogy elkerüljenek a megfelelő ellátó intézményekbe. Érdemes tudni, hogy itt nemcsak olyan gyerekekről volt szó, akiknél az eltérő vagy megkésett fejlődés, illetve a sajátos nevelési igény bebizonyosodott, hanem olyanokról is, akik valamilyen szocializációs hátrányban élnek. Tehát vizsgáltunk olyan gyerekeket, akiknél csupán az volt a probléma, hogy nem kerültek be olyan közösségbe, ahol megtanulhattak volna kommunikálni, játszani és biztosított lett volna a beszéd- és nyelvi fejlődésük – magyarázza a szakember.  

A nógrádi pilot projektben mozgó, komplex vizsgáló csapatokat szerveztek. Ezekben a gyermekneurológus, a gyógypedagógus, a pszichológus és a mozgásterapeuta az adott helyszíneken együtt vizsgálták meg a gyermekeket és felállítottak egy komplex diagnózist. 

– Az úgynevezett gyermekút-menedzsereink a program során folyamatosan kommunikáltak az érintett gyermekek szüleivel, családjával, nyomon követték a gyermekek fejlődését és gondoskodtak arról, hogy a gyerekek elkerüljenek a megfelelő ellátásba. Figyelték azt is, hogy elviszi-e őket a szülő akár a korai fejlesztés helyszínére, akár a közösségi érintkezést biztosító Biztos Kezdet Gyerekházba vagy a Jelenlét Pontba. Elakadás esetén intézkedtek, telefonáltak, időpontot, szállítást szerveztek, támogatták a családot abban, hogy a gyermek elkerüljön a számára megfelelő ellátó helyre. Mi pedig rendszeresen kommunikáltunk a gyermekút-menedzserekkel, segítettük a munkájukat és az ágazatközi kapcsolatok működtetését.  Jelenleg is tart a nyomon követés, kétheti rendszerességgel tartunk megbeszéléseket a gyermekút-menedzserekkel, tájékozódom minden egyes gyermekről, hogyan halad a fejlődésük, miként alakul a családjuk sorsa – teszi hozzá a Gyermekút Módszertani Központ vezetője.  

Nógrád VÁRmegyei szakmai nap  

– Következő állomásként február 8-án Salgótarjánban egy igen fontos szakmai napot szervezünk a Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Salgótarjáni Tagintézményével, illetve a tagintézmény vezetőjével közösen. Ez a nap lehetőséget biztosít arra, hogy az említett modell program eredményeit bemutathassam a résztvevőknek. Emellett a tagintézmény vezetője részletesen ismerteti a pedagógiai szakszolgálat működését és azokat a helyi ellátási utakat a más ágazatokban dolgozó szakemberek – pl. védőnők, gyermekorvosok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők – számára, amiket akkor fontos tudniuk, amikor felmerül bennük a gyermek megkésett vagy eltérő fejlődésének a gyanúja.  

– A Gyermekút modell program arra is szolgál, hogy ha látjuk a megfelelő eredményeket, akkor akár országos hálózattá is továbbfejleszthessük. Nagyon szeretném, ha erre lehetőségünk lenne a jövőben. Gazdag tapasztalatot gyűjtöttünk össze, és olyan kutatási eredményekkel rendelkezünk, amelyek megerősítik azt a törekvést, hogy egy adekvát struktúra kiépítésével más területeken is biztosítható legyen, hogy ne maradjanak ki a gyerekek az ellátásból. A modellt elsősorban azokra a szociálisan hátrányos helyzetű területekre dolgoztuk ki, ahol a közlekedés is nehezített, tehát a fejlesztésekre, terápiákra való eljutás is akadályoztatott. Azt tapasztaltuk, hogy ezeken a településeken a programunk nagyon jól működik: egy idő után már a szülők érdeklődtek, hogy mikor jönnek legközelebb a szakemberek felmérni a gyermekük fejlődését, és hová fordulhatnak a problémáikkal.

A gyermekek fejlődésével kapcsolatban további hasznos cikkeket olvashat a gyermekut.hu oldalon.