A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. által működtetett Gyermekút Módszertani Központ azzal a céllal indít akkreditált online képzést, hogy a résztvevők megismerjék az ellátórendszer speciális feladatait, megközelítési fókuszait, működését, egymáshoz való kapcsolódásukat az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken.  

A képzés során megismerik a 0–7 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülésspecifikus, valamint a pszichoszociális okok miatti veszélyeztetettség esetében. Ismereteket szereznek az eltérő fejlődésről, tájékozódnak többek között az autizmus spektrum zavar, a tanulási, viselkedési nehézségek, valamint a stresszel, traumával összefüggő zavarok alapvető jellemzőiről. Megismerik továbbá a különböző jogosultságcsoportok esetében a továbbküldési, jelzési utakat annak függvényében, hogy milyen szakembertől, szervezettől, mikor érkezett az első jelzés.  

Kik jelentkezhetnek?

A képzésre az egészségügyi alapellátás és szakellátás szakembereinek: védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, vegyes praxisú háziorvosoknak, az egészségügyi szakellátásban dolgozó szakorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak, gyógytornászoknak; a köznevelés területén dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichológusoknak, konduktoroknak, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakembereknek; a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő szakembereknek (többek között kisgyermeknevelőknek, családsegítőknek, esetfelelősöknek, esetmenedzsereknek, terápiás munkatársaknak, szaktanácsadóknak, gyógypedagógusnak, fejlesztőpedagógusnak, nevelőszülőnek, nevelőszülői tanácsadónak, orvosoknak, pszichiátereknek, pszichológusnak, Gyvt. 61.§ (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző orvosoknak és szociális munkásoknak) a jelentkezését várják.

Mi a képzés újdonsága?

A kora gyermekkori intervenció több ágazat munkamegosztásában zajlik, az egészségügyi, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet egyaránt érinti. A különböző ágazati irányítás alá tartozó intézményeket nem köti össze egy egyértelműen szabályozott gyermekút. Kevéssé alakulnak ki stabil kapcsolatok az intézmények és szakemberek között, hiányosan működnek a kommunikációs csatornák, nem láthatók egymás számára a szakmai tevékenységek. A továbbképzés ezt a hiányt igyekszik pótolni. A képzés különlegessége, hogy heterogén képzési csoportokban valósul meg, vagyis a fentebb említett ágazatok képviselői egy csoportban vesznek részt, minden ágazatban akkreditált, azonos képzési tartalom alapján. A képzés a szakemberek számára egy rendszerszemléletű, az interdiszciplináris együttműködésekre és a családközpontú ellátásra fókuszáló, és egyben a hétköznapi gyakorlat során is hasznos információkkal szolgáló egységes tudásbázist kíván nyújtani. Ez segítséget nyújt a szakembereknek a teljes ellátórendszerben való eligazodásban, a továbbküldési, jelzési utak feltérképezésében, és a különféle ágazatokhoz, szakterületekhez tartozó szakemberek feladatainak átlátásában.

Kik tartják?

Négy különböző kompetenciával rendelkező szakember tartja a képzéseket (gyermekgyógyász, gyógypedagógus, pszichológus és szociális munkás/szociálpedagógus), minden képzési alkalommal különböző összetételű képző párokat alkotva.  

Milyen óraszámban, módszerekkel sajátítható el a képzési tartalom?

A továbbképzés időtartama összesen 32 óra, amelyet 4 alkalommal, napi 8 órában, alkalmanként 9:00-16:00 óráig tartanak meg. Az első alkalom előtt a képzés kiegészül egy előkészítővel kb. 2 óra időtartamban, mely a képzést megelőzően, 1-2 nappal korábban lesz.

A képzés során alkalmazott módszerek: interaktív előadás, konzultáció, a résztvevők előzetes tapasztalatára épülő páros és csoportmunkák, szakmai anyagok feldolgozása, esetmegbeszélések. A kompetenciák felmérésére kérdőívek szolgálnak, a kompetenciák fejlesztése pedig szituációs gyakorlatokon keresztül, esetkonferencia megvalósítása révén, és gondolattérkép módszerével megalkotott szakmai protokoll bemutatásán keresztül történik. Ezen munkaformák, módszerek az informatikai keretrendszer által biztosított online térben szerveződnek.

Mikor indul?

Február: 

GY-01 csoport 1. alkalom (szerda 9:00-16:15)2. alkalom (csütörtök 9:00-16:15)3. alkalom (csütörtök 9:00-16:15)4. alkalom (kedd 9:00-16:15)
Csoport időpontjai 2024.02.21.  2024.02.22. 2024.02.29. 2024.03.05.  

Jelentkezni az alábbi linken lehet: link a februári jelentkezési felülethez, kérjük, kattintson rá

Március: 

GY-02 csoport 1. alkalom (szerda 9:00-16:15)2. alkalom (csütörtök 9:00-16:15)3. alkalom (csütörtök 9:00-16:15)4. alkalom (hétfő 9:00-16:15)
Csoport időpontjai 2024.03.06  2024.03.07 2024.03.14  2024.03.18 

Jelentkezni az alábbi linken lehet: link a márciusi jelentkezési felülethez, kérjük, kattintson rá

Április: 

GY-03 csoport 1. alkalom (szerda 9:00-16:15)2. alkalom (csütörtök 9:00-16:15)3. alkalom (péntek 9:00-16:15)4. alkalom (hétfő 9:00-16:15)
Csoport időpontjai 2024.04.17 2024.04.18  2024.04.19 2024.04.22 

Jelentkezni az alábbi linken lehet: link az áprilisi jelentkezési felülethez, kérjük, kattintson rá

Kérjük, hogy a jelentkezést követően a gyermekut@gyermekut.hu email címre küldjék el a releváns végzettséget igazoló dokumentumukat!