A hűség városába, a nyugati határ mentén fekvő Soproni Egyetemre látogatott a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje. A Benedek Elek Pedagógiai Karon rendezett ünnepségen kézbe vehették a program során kidolgozott könyveket a soproni szakemberek, ezzel újabb intézménynek nyújtott segítséget a projekt szakmai kiadványok formájában. Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekekkel foglalkozó hiánypótló tudásanyag ismét nagyon jó helyre került.

– Két évvel ezelőtt elnyertük a Családbarát szolgáltatóhely minősítést, hiszen számos olyan lehetőséget nyújtunk a hallgatóinknak, az oktatóinknak és az itt dolgozóknak, amelyek támogatják a családokat és megteremtik az optimális feltételeket a minőségi tanuláshoz – köszöntötte a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának Tudományos és külügyi dékánhelyettese, Kissné Dr. Zsámboki Réka a résztvevőket. – A filozófiánk és a szellemiségünk mindig támogató, családias légkört biztosított, örülök, hogy újabb családokat segítő kezdeményezésnek lehettünk a részesei.

Gyermekút – segítség a bizonytalanságban

– A Családbarát Magyarország Központban zajló, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt elsődleges célja, hogy azokat a családokat és gyermekeket támogassa, akik az ellátórendszerben bolyonganak – kezdte Dr. Kereki Judit, a projekt szakmai vezetője. – Azt tapasztaltuk, hogy a fejlődésbeli eltérések vagy elkésettség esetén sokszor még a szakemberek is bizonytalanok, hogy hová küldjék tovább a szülőket. A projekt arra vállalkozott, hogy nagyon pontosan leírja ezeket az ellátási utakat és emellett olyan módszertani támogatást nyújt a szakembereknek, hogy azok biztosan tudják, hogyan kell eljuttatniuk a gyermekeket a felismeréstől az ellátásig.

– Nemcsak a szakemberek képzését, hanem a szülők tájékozódását is támogatjuk, Olyan szülőcsoportokat indítottunk, ahol rámutatunk, hogyan kezeljék a hétköznapi nevelési kihívásokat és miként tudnak könnyebben eligazodni az ellátórendszerben. A nehezített ellátású, hátrányos helyzetű területeken élő családokat mozgó komplexszolgáltatások keretében segítjük ellátáshoz jutni – tette hozzá Dr. Kereki Judit.A projekt során a szakemberek képzésére helyezték a hangsúlyt, illetve olyan tananyagokat dolgoztak ki, amelyek a legkorszerűbb szakirodalmát adják a területnek. A 2017-ben indult Gyermekút projekt keretében eddig 23 könyv jelent meg a kora gyermekkori intervenció három nagy szakaszához köthetően a felismerés, a diagnosztika és a fejlesztésterápia időszakaihoz kapcsolódva, 22 képzés indult és 12 ezer szakembert képeztek ki, kialakítva ezáltal egy országos kapcsolati hálót. Protokollokat, irányelveket fejlesztettek ki a lehető leghatékonyabb eljárásrend érdekében, az ernyőprojekt keretében pedig közel 60 kisebb fejlesztőprojektet valósítottak meg. Fontosnak tekintik, hogy a gyermekútmenedzseren keresztül folyamatos lehet a kapcsolattartás az érintett családokkal. A graduális képzésben tanuló hallgatók és oktatóik számára is kiemelt cél a tudásanyag elérhetővé tétele, mostantól már Sopronban is beépíthető a mindennapokba az összegyűjtött ismerethalmaz. 

Kiemelt szerepben a szakemberek

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense, a gyógypedagógia alapszak szakfelelőse és a Gyermekút projekt egyik szakmai lektora, Dr. Závoti Józsefné, illetve a Kar Tudományos és külügyi dékánhelyettese, Kissné Dr. Zsámboki Réka és a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetének egyetemi docense, Dr. Haász Sándor vette át Dr. Kereki Judit szakmai vezetőtől azt a könyvcsomagot, amely a 2017-ben indult projekt keretében megjelent.– Elsősorban az ágazatok közötti kapcsolatokat kellett kialakítanunk a projekt során, hogy minél hatékonyabban összefogjuk a gyermekekkel foglalkozó, különböző szakterületeken dolgozó szakembereket – emelte ki Dr. Závoti Józsefné. – Személyes véleményem, hogy a gyógypedagógia legszebb területe a korai fejlesztés, de egyben rendkívül összetett feladat is. Itt nemcsak a gyerekeknek segítünk, de a szülőknek is. Gyógypedagógusként és a kar szakfelelőseként egyaránt büszke vagyok rá, hogy ilyen minőségi szakirodalmat adhatunk a hallgatóinknak.

– Olyan koncepció kialakítása volt a cél, amelyben mindenki hozhatta a specialitásokat a saját szakterületéről és a szakirodalmi megalapozottság a legújabb gyakorlatban is megállta a helyét. Hiszem, hogy az elkészült tananyag etalon a hazai és a nemzetközi szakirodalomban, amelyhez mindannyian tudunk igazodni. Gyógypedagógusként kiemelten fontosnak tartom a jó szemlélet preventív szerepét, illetve, hogy minél inkább felhívjuk a szülők figyelmét, hogy szakemberhez vigyék gyermeküket, mert csodaeredményeket lehet elérni a különböző terápiákkal – fogalmazott a szakember.