Hazánk első egyetemére, a botanikus kertjéről is méltán híres Pécsi Tudományegyetemre látogatott a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje. Ünnepélyesen átadták a projekt által kidolgozott könyveket, ezzel újabb intézménynek nyújtottak segítséget szakmai kiadványok formájában. Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekekkel foglalkozó hiánypótló tudásanyag a legjobb helyre került.

Gyermekút – a felismeréstől az ellátásig

– A Családbarát Magyarország Központban zajló, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt elsődleges célja, hogy segítse azokat a családokat, ahol a gyermek fejlődésében megkésettséget vagy valamilyen eltérést gyanítanak a szülők vagy a szakemberek – kezdte Dr. Kereki Judit, a projekt szakmai vezetője. – A segítség abban áll, hogy olyan tudással vértezzük fel a szakembereket, hogy pontosan tudják, milyen esetben hová irányítsák tovább az érintett gyermekeket és családjaikat, hol találják meg a megfelelő ellátót, aki a kezdetektől valós és célzott támogatást tud nyújtani. Ennek érdekében nagyon pontosan leírtuk azokat a gyermekutakat, amelyek elvezetnek a felismeréstől az ellátásba kerülésig.

Hiánypótló tudásanyag

– Most azon dolgozunk, hogy a kifejlesztett szakmai tartalmak eljussanak azokba a kisgyermekeket ellátó intézményekbe, amelyek ezeket az anyagokat a saját gyakorlati életükben és szakmai munkájukban hasznosítani tudják, illetve olyan tevékenységet végeznek, mely során összekapcsolódnak a különböző ágazatok szakterületeinek szereplőivel. Szeretnénk minden olyan szakembert bevonni a projektbe, akik a kisgyermekek és családjaik körül dolgoznak, hisz fontos, hogy a különböző szakterületek képviselői rálássanak egymás munkájára és képesek legyenek együttműködni egymással. Nagyon bízom abban, hogy ezzel az ismeretanyaggal a probléma felismerésétől kezdve a diagnosztikus szakaszon át az ellátásba kerülésig tartó folyamatban érintett minden szakember meg tudja szerezni azt a tudást, amelyre szüksége van – tette hozzá Dr. Kereki Judit.A projekt megvalósításában a szakemberek képzésére helyezték a hangsúlyt, illetve olyan tananyagokat dolgoztak ki, amelyek a legkorszerűbb szakirodalmát adják a területnek. A 2017-ben indult Gyermekút projekt keretében eddig 23 módszertani anyag készült, 22 féle képzés indult és 12 ezer szakembert képeztek ki, kialakítva ezáltal egy országos kapcsolati hálót. Protokollokat, irányelveket fejlesztettek ki a lehető leghatékonyabb eljárásrend érdekében, azontúl új szűrő- és vizsgálóeljárások kerültek kialakításra. Az ernyőprojekt keretében közel 60 kisebb-nagyobb fejlesztőprojektet valósítottak meg. Fontosnak tekintik, hogy a szakemberek mellett a szülők számára is mentális támogatást nyújtsanak, ennek érdekében szülőcsoportokat indítottak, köztük olyanokat is, amelyek eltérő, megkésett fejlődésű szülőknek nyújtottak segítséget. Újdonság továbbá, hogy egy olyan ellátási modellt próbálnak ki, ahol a gyermekútmenedzseren keresztül folyamatos lehet a kapcsolattartás az érintett családokkal. A graduális képzésben tanuló hallgatók oktatói számára is fontos a tudásanyag elérhetővé tétele, mostantól Pécsett is beépíthető a mindennapokba az összegyűjtött ismerethalmaz.

Hogy legyen kihez fordulniuk a szülőknek

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja, Prof. dr. Heidl György és a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Intézetének vezetője, Prof. dr. Péley Bernadette vette át Dr. Kereki Judit szakmai vezetőtől azt a könyvcsomagot, amely a 2017-ben indult projekt keretében napvilágot látott.– Évek óta dédelgetjük egy regionális központ létrehozásának tervét Pécsett, amely biztosíthatná az eltérő, rendellenes fejlődésű gyermekek és a szüleik mentális támogatását – emelte ki Prof. dr. Péley Bernadette, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Intézetének vezetője. – A szakmai háttér rendelkezésre áll, az összegyűjtött tudás mostantól bárki számára elérhető, ez jelentheti az építkezés alapját, a kidolgozott terv pedig kitűnően illeszkedik a Gyermekút projekt által kidolgozott részletekhez. Gyermek klinikai szakpszichológus vagyok, az egyetemi munka mellett hosszú éveken át a gyakorlatban is dolgoztam és tapasztaltam a családokat érintő különleges helyzeteket. Személyes célom, hogy segítsünk abban, hogy legyen kihez fordulniuk a szülőknek. Krízishelyzetben kiemelten fontos, hogy lépésről lépésre haladjunk, mert sajnos még mindig sok az információhiány. Azért szeretnénk megvalósítani ezt az ellátóközpontot, hogy az amúgy is nehezített élethelyzetben ne kelljen rohangálni, egy helyen elérhető legyen az egymásra épülő segítség. Látom, hogy minél korábban elérjük a szülőket, annál könnyebben viszonyulnak ők is a gyermekükhöz és a helyzethez. Az a jó, ha egy ajtó nyitva van, és nem várakozni kell, hanem be lehet menni és lehet beszélni! – fogalmazott a szakember.