A Gyermekút Módszertani Központ vezetője hozzáteszi: fontos, hogy a pedagógusok éljenek is a számukra elérhető, sok esetben ingyenes továbbképzésekkel, workshopokkal.  

dr. Kereki Judit

– A kisgyermeknevelő vagy az óvodapedagógus, valamint a szülő és a gyermek folyamatos együttműködése kiemelt jelentőségű. Ez a szoros kooperáció abban segít, hogy a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok jobban tudják támogatni a gyermekeket – mondja dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ vezetője. – Fontos, hogy a szülő megossza a kisgyermeknevelőkkel, óvónőkkel, hogy mik a gyermek egyéni, speciális szükségletei, hiszen ő ismeri a legjobban. A gyermek ismeretén alapuló egyéni bánásmód kialakítására csak akkor van esély, ha a szülőknek módjuk van megismertetni a gyermeket gondozó, nevelő szakemberrel a gyermek addigi történetét, szokásait, igényeit. Ha például egy autista gyermek azért nem akar enni, mert elsősorban bizonyos ételek szagával kapcsolatban van ingerérzékenysége, akkor az őt ellátó intézményben jó, ha figyelnek arra, hogy olyan ételeket kaphasson, amelyek számára elfogadható illatúak. Így elérhető, hogy néhány általa kedvelt főzelék maradjon a repertoáron, és egyfajta bizalom is kialakul a kínált ételekkel kapcsolatban – magyarázza.

– Az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek esetében a speciális tudású szakember, adott esetben a gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus rendszeres jelenlétére, annak a pedagógussal való folyamatos együttműködésére, támogatására van szükség. A szülő és pedagógus közötti információátadás és kommunikáció minden kisgyermek esetén elengedhetetlen. Akkor is, ha fejlődésbeli eltérés gyanúja merül fel, vagy a környezeti háttértényezők okán alakul ki speciális helyzet, például a gyermek hátrányos helyzetű, sajátos egészségi állapotú, egyszülős családban él vagy nevelőszülő neveli – teszi hozzá.  

A szakember hangsúlyozza: a pedagógusokat képzésekkel, megfelelő oktatással segíteni kell abban, hogy tisztában legyenek nemcsak az eltérő, megkésett fejlődésű vagy egyéb speciális igényű gyermekek ellátásával, az integrációval, annak eszközeivel, de a szülővel és gyermekekkel való kommunikációval kapcsolatban is.  

– A Gyermekút Módszertani Központ ingyenes képzései, workshopjai épp a fentiekben segítenek. Legközelebb áprilisban indul egy minősített, akkreditált képzésünk, amire most várjuk a jelentkező szakembereket, többek között védőnőket, orvosokat, pszichológusokat, gyógypedagógusokat, konduktorokat, gyógytornászokat, óvodapedagógusokat és szociális szakembereket. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a korai ellátórendszer speciális feladatait, megközelítési fókuszait, működését, az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területek egymáshoz való kapcsolódásait. A képzés során a szakemberek megismerik a 0-7 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülésspecifikus, valamint a pszichoszociális okok miatti veszélyeztetettség esetében. Ismereteket szereznek az eltérő fejlődésről, megismerik többek között az autizmus spektrum zavar, a tanulási, viselkedési nehézségek, valamint a stresszel, traumával összefüggő zavarok alapvető jellemzőit. Megismerik emellett a továbbküldési, jelzési utakat annak függvényében, hogy milyen szakembertől, szervezettől, mikor érkezett az első jelzés. Képessé válnak a probléma észlelésére, az esetek komplex megközelítésére, a különböző életkorokban és súlyosságú állapotokban adekvát ellátórendszeri útvonal megtervezésére.

– Mivel nagyon fontos, hogy minél hamarabb fény derüljön a gyermek fejlődésbeli eltéréseire, az online elérhető Gyermekfejlődési kérdőív elsősorban a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára nyújt támaszt ezeknek a felismerésében. A kérdőív megtekintését a szülők is kérhetik, hogy egy szakemberrel kitöltve tisztább képet kapjanak a gyermekük fejlődéséről. Az online kérdőív használatára felkészítéseket is tartunk, amelyre az érdeklődő kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok jelentkezni tudnak a gyermekut@csalad.hu e-mail címen – mondja dr. Kereki Judit.