A gyermekek részére történő megtakarítások esetén is azokat a fő szempontokat érdemes mérlegelni, mint általában a megtakarítások előtt: vagyis mi a megtakarítás célja, milyen időtávban gondolkodik a család, mi az elvárt hozam, a vállalt kockázat, illetve mennyire könnyen tehető pénzzé a lejárat előtt. Számos kiadvány segíti a döntést. A gyermekek anyagi biztonságát célzó pénzügyi konstrukciókról a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató anyagai részletes tájékoztatást adnak. Kimondottan erről a témáról szól a Gondoljon a gyermekei jövőjére! című Pénzügyi Navigátor füzet, míg a befektetések főbb típusairól, a megtakarítás választási szempontjairól a Befektetések című Pénzügyi Navigátor füzetben lehet olvasni. A lakás-takarékpénztárak témáját szintén külön kiadvány dolgozza fel, míg az életbiztosítási termékek különféle konstrukcióit számos honlapcikk mutatja be a Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi weboldalon. A Magyar Állampapír Pluszról az Államkincstár honlapján lehet bővebben tájékozódni.

Életkezdési támogatásból Babakötvény

A Babakötvény 1 forint alapcímletű, vagyis akármilyen kis összeggel megvásárolható, változó kamatozású, 19 éves futamidejű állampapír, amelyet a Magyar Állam évente bocsát ki. Vásárlásának előfeltétele, hogy a szülő vagy a gyermek egy hozzátartozója a Magyar Államkincstárnál Kincstári Start-értékpapírszámlát nyisson, és a 2005. december 31. után született valamennyi gyermeket megillető egyszeri életkezdési támogatás összegét (amelynek mértéke jelenleg 42 500 forint) erre áthelyezze. Ezt az összeget lehet tovább gyarapítani bármilyen összeg befizetésével, amelyet a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fektet. A Babakötvény az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Ezzel a megtakarítással befizetésarányosan évente további, maximum 6000 forint állami támogatás érhető el.

Kincstári Start-értékpapírszámla – költségek nélkül

A Kincstári Start-számlát a gyermek szülein túl más hozzátartozó is megnyithatja. A számlanyitásra már személyes megjelenés nélkül, Ügyfélkapun keresztül is lehetőség van. Ezt követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből. Évente a befizetések 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft állami támogatás jár. Az életkezdési támogatás összegét, valamint a számlán jóváírt összes befizetést és kamatot automatikusan a Babakötvénybe fektetik be, mely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés. A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a Kincstár semmilyen díjat nem számít fel.

Az így felhalmozott megtakarítást a 18. életévét betöltött gyermek használhatja fel, de legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását követő harmadik év elteltétől, bármilyen célra. A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

Állampapírok, garanciával

A Babakötvény kifejezetten gyermekek részére kialakított megtakarítási konstrukció. Emellett rendelkezésre állnak hagyományos megtakarítási formák is, mint például az állampapír, az életbiztosítás vagy a lakás-takarékpénztári megtakarítás. Az állampapírok a legkisebb kockázattal bíró befektetések, hiszen itt az állam vállal garanciát arra, hogy az ígért hozamot, kamatot ki fogja fizetni a befektetés után.

Jelenleg ezek közül is kiemelkedik a szuperállampapír névre keresztelt Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), amely a magyar állampapírok közül a legmagasabb hozamot biztosítja egészen addig, amíg az infláció tartósan 3 százalék körül marad, e fölött az inflációkövető papír teljesít jobban. A MÁP Plusz ötéves futamidejű állampapír, amelyet névértéken lehet megvásárolni. A MÁP Plusz előnyei, hogy alapcímlete 1 forint, vagyis tetszőleges összegért lehet belőle vásárolni, nincs sem minimális, sem maximális korlátja. A papír sávosan kamatozik, az idő előrehaladtával egyre magasabb kamatot fizet, az 5. év végére átlagosan évi 4,95 százalék hozamra tehetünk szert. Az állampapírt bárki megvásárolhatja online vagy személyesen. Közvetlenül az Államkincstárnál az állampapír vásárlása ingyenes, ezzel szemben a közvetítőcégek felszámolhatnak díjat. A MÁP Plusz utáni kamatbevétel adómentes, így a teljes hozam a befektetőnél marad. A kamatadó mértéke amúgy 15 százalék. Lehetőség van arra is, hogy az ötéves lejárat előtt névértéken eladjuk a papírt. Az éves kamatfizetést követő öt napon belül a forgalmazó névértéken plusz az addig felhalmozott kamat összegéért visszavásárolhatja a papírt. Ha nem ebben az időszakban történik az eladás, akkor a Magyar Államkincstár a névérték 99,75 százalékán veszi vissza a papírt.

Az életbiztosítás is egy lehetőség

Gyermekéről gondoskodhat úgy is, hogy akár kockázati, azaz halál esetére szóló, akár megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződést köt, és annak kedvezményezettjeként gyermekét jelöli meg. Az életbiztosítási összeg nem része a hagyatéknak, így a kifizetésre nem a közjegyző rendelkezése, hanem a biztosítás alapján kerül sor.

Előtakarékosság egy lakásért

A lakás-takarékpénztár azok számára lehet megfelelő forma, akik biztonságos, kiszámítható feltételekkel, kimondottan lakáscélú megtakarítást szeretnének felhalmozni. A konstrukció pénzügyi terhei tervezhetőek, a szerződéses összeg pedig a lakáscélok széles körére felhasználható. Emellett lehetőség nyílhat a piacon elérhetőkénél kedvezőbb kamatozású hitel felvételére is. További előny, hogy a szerződésben rögzített, a megtakarításra és a felvehető hitelre vonatkozó feltételek a futamidő alatt nem változnak. A lakás-takarékpénztárak működését, a lakás-előtakarékossági szerződés feltételeit jogszabályok rögzítik. Fontos tudnivaló, hogy a 2018. október 17. után megkötött lakás-előtakarékossági szerződések hozama nem egészül ki állami támogatással.

(fotó: Shutterstock)