Budapesten, a Haris Parkban tartották a családpolitikához kapcsolódó szakmai elismerések idei ünnepélyes díjátadóját, amely Farkas Izsák és Demeter Erik megragadó zenei ízelítőjével indult. Az adventi időszakban ezúttal az ünneplés és a köszönetnyilvánítás került fókuszba, hiszen olyan elhivatott, odaadó szakemberek kaptak elismeréseket, akik egész évben önzetlenül, példamutatóan végezték áldásos tevékenységüket a családokhoz köthető területek valamelyikén.

– Olyan értékteremtő, értékőrző emberek munkáját ismerjük most el, akik elkötelezetten szolgálják környezetüket és közösségeiket – kezdte köszöntőjében Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. – A megfogant élet ajándék, a mai díjazottjaink pedig példát mutatnak mindannyiunknak a családokhoz köthető területeken. Ez a díjátadó megerősítést jelent, hogy az elvégzett munka valódi segítség a mindennapokban, és talán nekik is támogatást nyújt a nehezebb pillanatokban.

Az újonnan alapított Esélyt az életre-díjban azok részesülhettek, akik az esélyteremtés területén, az emberi méltóság védelmében, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelemben végeznek kimagasló munkát. A díjat kilencen vehették át.A Bölcsődékért-díjban ezúttal öten részesültek, az elismerés a bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai fejlesztőmunkáért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tevékeny szakembereknek adományozható.

A Magyar Fiatalokért-díj az ifjúságügy és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény vagy elért kimagasló eredmény elismerésére adható, a díjat idén szintén öten vehették át.A Pro Voluntarius-díj az önkéntesség, a köz javát szolgáló tevékenység, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő teljesítmény, tevékenység elismerésére adományozható. Az elismerésben idén ketten részesültek, többek között áldozatos és elhivatott munkájának és önkéntes tevékenységének köszönhetően átvehette az emlékérmet Dr. Máthé Zsuzsa, aki a Szent István Intézet létrehozójaként, a sződligeti ZöldLiget Közösség aktív tagjaként és a Családbarát Magyarország Központ kommunikációs szakértőjeként is sokat tett a családok támogatásáért.– Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, megdobogtatta a szívemet, hogy ilyen kitüntető figyelemben részesült a tevékenységem – mesélte Dr. Máthé Zsuzsa. – Az életem komplexitására világított rá a méltatás, hogy ott volt benne táguló gyűrűkben a család mellett a helyi lokálpatrióta társaság, a Családbarát Magyarország Központ és a Szent István Intézet is. Sződligeten például egy vándorbölcsőt működtetünk a helyi újszülöttek számára, amelyet a helyi vállalkozók pakolnak tele az élet indulásakor hasznos felszerelésekkel. Emellett nagy megtiszteltetés, hogy a Családbarát Magyarország Központban innovatív ötletekkel, a Szent István Intézettel pedig a saját identitásom, a keresztény szemlélet és az életvédelem irányából szolgálhatom a családokat.

Az ünnepségen a 14 éves virtuóz, Braun Áron marimbajátékát követően a családokat támogató munkájukért heten vehettek át miniszteri elismerő okleveleket, többek között a Családbarát Magyarország Központ projektigazgatója, Bartos Andrea, aki a család és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások kialakításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével és a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatokban végzett kitartó és eredményes munkájáért kapta a díjat. Dr. Kereki Judit szakmai vezetőnket pedig a kora gyermekkori intervenció területén végzett kutatásokba és projektekbe fektetett áldozatos munkájáért ismerték el, mellyel több évtizede segíti a szakmai és a közgondolkodás fejlődését.

– Megható és egyben felemelő volt átvenni ezt a díjat a Gyermekút projektben végzett munka eredményeképpen – mondta dr. Kereki Judit. – Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az elismerés nem egy embernek szól, hanem az egész csapatunk érdeme, illetve megilleti a rengeteg támogatást nyújtó Családbarát Magyarország Központ vezetőségét is. Elkezdődött egy folyamat, de még nagyobb hatása lenne az ellátórendszerre, ha módszertani központok kialakításával tovább tudnánk segíteni a szakemberek együttműködését. Szép eredményeket értünk el sok ember közös munkája által, de van még előttünk bőven feladat, ezt a projektet pedig már csak ezért is érdemes lenne folytatni.

Szintén miniszteri elismerő oklevelet kapott az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat vezetőjeként végzett odaadó, elkötelezett, áldozatos munkájáért Kloppné Molnár Andrea.