A tanulók közötti bántalmazás nem új jelenség. Az iskolai erőszak és az internetes zaklatás (bullying) is kihat az áldozatok személyiségének fejlődésére és teljesítményére, rombolja az iskolai közösségeket, illetve az oktató-nevelő munka eredményességét – emlékeztet közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A PISA felmérés alapján Magyarországon nem haladja meg az iskolai erőszakos esetek száma a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD átlagát. Azért, hogy ezek tovább csökkenjenek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2010-es évektől számos programot indított az iskolai bántalmazás és az online zaklatás megelőzésére.

Ezek közül kiemelendő az iskolapszichológusi hálózat folyamatos bővítése, a digitális gyermekvédelmi stratégia elfogadása és az abban foglalt intézkedések megvalósítása, a köznevelésben tanulók konfliktuskezelési készségeit fejlesztő ENABLE pedagógus-továbbképzési program, vagy a tanárok problémakezelési készségeinek fejlesztésére törekvő Mentálhigiénés Alapképzés Program megvalósítása.

A legutóbbi kormányzati kezdeményezés pedig egy olyan eszköztár létrehozását célozta meg, ami az online térben a tanulók pozitív viselkedésnormáinak kialakítását, és a tanítási folyamat során a pedagógusok online zaklatás elleni fellépését támogatja – sorolta a tárca.

(fotó: Shutterstock)