Jól jár, aki idén nyugdíjba vonul

A valorizációs szorzót mindig a nyugdíjazás megelőző keresetéhez igazítják, mégpedig az országos átlagkereset változásait figyelembe véve. Az idei év valorizációs szorzószámai a tavalyihoz képest várhatóan 8,5%-os növekedést mutatnak. Ebből eredendően előnyre tehet szert, aki az idei nyugdíjba vonulás mellett dönt.

Nyugdíjelőleg: hogy addig is meg lehessen élni

Azok a nyugdíjjogosultak, akik 2022. január és március közt terjesztik elő nyugdíjkérelmüket, és rendelkeznek elég szolgálati idővel (a résznyugdíjhoz 15 év, a teljes nyugdíjhoz 20 év), a szorzószámok megjelenéséig nyugdíjelőleget kapnak. A nyugdíjelőleget azért folyósítják, hogy a végleges nyugdíj megállapításáig az arra jogosultak megélhetése biztosítva legyen.

A női korkedvezményes nyugdíjra is vonatkozik

Azok a hölgyek is kapnak előleget, akik szeretnének élni a nők 40 év utáni kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulás lehetőségével. A valorizációs szorzószámok hatálybalépése után elszámolják és átutalják a megállapított nyugdíjelőleg, és végleges összegű nyugdíj közti különbözetet.

Mitől függ a nyugdíj összege?

Egyrészt a ledolgozott (teljes) évek számától – ezt a kezdetektől a nyugdíjba vonulást megelőző napig számolja ki, majd adategyeztető határozatban ismeri el a nyugdíjbiztosító. Másrészt pedig függ a nyugdíjjárulék köteles kereset nagyságától, mégpedig 1988-tól a nyugdíjba vonulás időpontjáig. Mindenfajta nyugdíjat kizárólag a szolgálati idő megállapítása után adnak – függetlenül attól, hogy a nyugdíj saját jogú, hazai/nemzetközi, vagy hozzátartozói, mint az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás vagy a szülői nyugdíj. Vagyis ez nem csak a nyugdíjhoz közel álló korosztályt érinti.

Hogyan igényelhetünk nyugdíjat?

Most is kezdeményezhető adategyeztetési eljárás. Minden biztosítottnak ez saját érdeke, hiszen ennek az eljárásnak az eredménye a ledolgozott évek elismeréséről szóló határozat. A megújult nyugdíjigény-bejelentő formanyomtatvány pontos kitöltésével lehet a nyugdíjigényt előterjeszteni. Akinek van ügyfélkapuja, ezt elektronikusan is megteheti. Ezután a hivatal bekéri a munkáltatói igazolásokat, előzmény hiányában pedig az egész életpályát igazoló iratokat, bizonyítványokat, munkakönyvet stb. Ezek a dokumentumok nem lehetnek fénymásolatok, eredetinek vagy hitelesnek kell lenniük! Tehát így legalább egyszer mindenképpen fel kell keresni a nyugdíjelbíráló szerv legközelebbi illetékes ügyfélszolgálatát. Erről az átvételtől számítva 60 naptári napon belül határozatot hoznak. Idén március végéig kizárólag nyugdíjelőleg megállapító határozatot küldenek a nyugdíjigénylőknek.

Az igényelbírálás lezárása után pedig elsőfokú végleges nyugdíj-megállapító határozatot küldenek postán vagy elektronikus úton az igénylőnek.

Mit tehetünk a végleges nyugdíj-megállapító határozat kézhezvétele után?

Az igénylő visszavonhatja a nyugdíjkérelmét a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül, ha nem ért egyet a nyugdíj összegével. A nyugdíjigénylésnél összetett és bonyolult az ügyintézés, sok nehézséggel. Ezért javasolt, hogy mielőtt belevágunk a nyugdíjigénylés folyamatába, vegyük igénybe szakember segítségét és számoltassuk ki a várható nyugdíj összegét, így biztosan nem érnek bennünket meglepetések. Akkor is ajánlott időben tájékozódni, ha az igénylő külföldi szolgálati időt is szerzett. Ha az érintett nem vonja vissza a nyugdíjigényét, de nem ért egyet a határozatban elismert szolgálati idővel, vagy a megállapított nyugdíj összegével, felülvizsgálati kérelemmel élhet, valamint 30 napon belül keresetlevelet terjeszthet elő. A keresetlevelet a lakhely szerint illetékes Törvényszék bírálja el.

Azonban fontoljuk meg ezt a lépést, mert a nyugdíj kevesebb is lehet az eredeti összegnél a peres eljárás, valamint a felülvizsgálati kérelem lefolytatása után! Ha esetleg régebbi a nyugdíj-megállapító határozatunk, és a végleges nyugdíj-megállapítás után néhány év elteltével új tény merül fel szolgálati időnkkel, illetve kereseti adatainkkal kapcsolatban, kérjük nyugdíjhoz értő szakember közreműködését, aki tud segíteni a döntésben, hogy érdemes-e felülvizsgálati kérelemmel élni.

Nem egyszerű döntés a nyugdíjba vonulás. Mindenkinek más az élethelyzete, és ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma nyugdíj sem. Kérjünk szaktanácsot, és tájékozódjunk időben!

(fotó: pexels)