Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb ellátását szolgálta a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje. A projekt az ellátórendszerben dolgozó szakemberek és az érintett családok képzésével, az ellátásban szerepet vállaló különböző ágazatok együttműködésének ösztönzésével támogatta az eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekek mielőbbi ellátásba kerülését és eredményes fejlesztését. A 2017-ben indult és 2022. szeptember végén zárult projektben működött együtt a Családbarát Magyarország Központ és Semmelweis Egyetem Pető András Kara.

Ezt az együttműködést erősítette meg a november 16-án rendezett ünnepélyes könyvátadás. 

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea a Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, hogy nagy öröm volt az intézménynek, hogy bekerülhetett ebbe az országos kapcsolati hálóba, hiszen látják ennek a valódi, használható eredményeit. „Azt gondolom, hogy ezek az ingyenes, akkreditált, minősített továbbképzések a korai ellátásban résztvevő összes szakember számára igen hasznosak. Számunkra különösen fontos, hogy minden szakszolgálatban a konduktor szakember ott van, ami korábban nem volt így.  Ilyen formában, a konduktor a korai ellátásban, a valódi szakellátásban, a valódi tapasztalatát is érvényesíteni tudja.” A dékán beszédében kitért arra, hogy a kar öt szakmai filmet készített, amelyek a három év alatti gyermekek ellátásában nyújtanak szakmai segítséget. Továbbá megköszönte dr. Kereki Juditnak, hogy a Kar képviselői részt vehettek olyan szakmai képzések megtartásában, amelyek a családközpontú fejlesztést helyezték előtérbe. 

Az eseményen Gruber Mónika, a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pedagógiai Szakszolgálatának intézményegység-vezetője a gyógypedagógiai tartalom műhely munkájáról, annak tapasztalatairól beszélt, továbbá bemutatta a felújított szakszolgálat területét.

balról jobbra: Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, Dr. Kereki Judit, Feketéné dr. Szabó Éva, Gruber Mónika

Dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője megköszönte a résztvevők támogatását és segítségét. Beszédében kitért a Gyermekút projektre, amelynek szakmai része 2022 szeptemberében ért véget, míg a pénzügyi része idén decemberben. „Ez alatt az 5 év alatt nagyon sokat léptünk előre annak érdekében, hogy a különböző ágazatok, szakterületek szakemberei egymáshoz kapcsolódjanak és megismerjék egymást.”  

Kitért a Gyermekút projektre, amihez a szakemberképzés kapcsolódott, és ahonnan rengeteg, nagyon pozitív visszajelzés érkezett. „Az új kiadványokat, amiket nyáron nyomtattunk ki, a felsőoktatási képző intézményeknek ajánlottuk, így a Szemelvénygyűjteményt is, amely a legfontosabb kiadványainkból tartalmaz részleteket, amit a hallgatók tudják majd haszonnal forgatni. Újra kiadtuk a Gyermekút könyvet, amelyben aktualizáltuk a jogszabályváltozások nyomán megváltozott információkat. Illetve, készítettünk egy gyermekfejlődési kérdőívet kisgyereknevelők, óvodapedagógusok részére, ami a gyermekek fejlődésének a nyomon követését segíti. Ez egy validált kérdőív, online felülettel, ahová a szakemberek fel tudják vinni a gyermekek fejlődésére vonatkozó adatokat, segítve ezzel a nyomon követésüket.” – tette hozzá.

Kitért arra, hogy a Családbarát Magyarország Központ keretében idén nyáron megalakult a Gyermekút Módszertani Központ, ahol elkezdődött egy intenzív munka. „Céljaink között szerepel, hogy a Gyermekút projekt eddig kifejlesztett produktumait tovább vigyük, a szakmai anyagokat, a módszertani fejlesztéseket és tananyagokat megfelelő időközönként validáljuk, képzéseket is tartsunk, hisz bizonyos képzésekre nagy az igény. Nagyon remélem, hogy az új keretben is folytatni tudjuk az együttműködést.” – fejezte be.