Nálunk a gyermekek az elsők! Hisszük, hogy a szülők és a kisgyermeknevelők együttműködése mindenkit átsegít az első akadályokon, a szülő nyugodtan végezheti munkáját, mert biztonságban tudhatja nálunk gyermekét.

Bölcsődénk két kislétszámú csoportban, 7-7 gyermeket tud fogadni reggel 7.00 órától délután 17.00 óráig. 

A csoportszobákból terasz nyílik az elkerített füves udvarra, a gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk, valamint a délelőtt folyamán egy tízórait. 

MŰKÖDÉSÜNK SORÁN AZ ALÁBBI ELVEKET KÖVETJÜK: 

• A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni igényeit. 

• Derűs, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört alakítunk ki számukra, elegendő időt fordítunk a szokások kialakítására, az önállóság fejlődésére. 

• Kiemelten fontos számunkra a szakmaiság. 

• A kisgyermekek beszéd- és szókincsfejlesztésének érdekében mondókát, verset mondunk, énekelünk, bábozunk, mesélünk, beszélgetünk. Elegendő időt hagyunk a játékra, amely a gyermekek számára a legfontosabb.

Az EMMIKE Családbarát Munkahelyi Bölcsőde címe: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

A jelentkezés folyamatos: emmike.bolcsode@csalad.hu 

VÁRJUK SZERETETTEL AZ ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOKAT!