Minden tanuló ingyen kapja a tankönyveit

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, majd a 2017/2018. tanévtől az 5-9. évfolyamokra is biztosította a kormány.

Az ingyenes tankönyvellátásnak az alap- és középfokú, nappali rendszerű oktatásban részt vevő valamennyi tanuló számára történő kiterjesztését az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a családok további támogatásának eszközeként tartotta indokoltnak a kormány. Az újabb intézkedés eredményeként 2020-tól valamennyi nappali rendszerű nevelésben-oktatásban résztvevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. A tankönyvtámogatás a jogosultak számára alanyi jogon jár, azt külön igényelniük nem szükséges.