Tájékoztatjuk, hogy jelenleg felfüggesztés miatt határozatlan ideig nem igényelhető a támogatás. A felfüggesztés nem érinti a 2022. december 31-ig benyújtott kérelmek feldolgozását és a kifizetéseket.

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A három- vagy többgyermekes nagycsaládosok, illetve azok is, akiknél úton van a harmadik (ikrek esetén második, harmadik) gyermek. Csak a családi pótlékra ténylegesen jogosító gyermekek száma vehető figyelembe a támogatásnál, így a felsőoktatási hallgatók már nem.

Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

Legalább hétszemélyes új személyautót.

Mekkora támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó vásárlásához?

2,5 millió forintot, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást.

Kell-e bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás. További részleteket alább a "Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást?" kérdésnél olvashat.

Mikor lehet igényelni a támogatást?

2019. július 1-jétől.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

Mi az igénylés menete?

A támogatás igénylése – a megfelelő személyautó kiválasztását követően – a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfélszolgálatainál vagy a kormányablakoknál benyújtott kérelemmel történik. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a MÁK kiállítja a támogatást megállapító határozatot. Ezt követően legfeljebb 1 éven belül lehet az adásvételi szerződést megkötni, majd bemutatni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét, az igénylő nagycsaládosoknak így csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük.

Csak a teljes vételár összegének megfizetése mellett lehet megvásárolni az autót?

Nem, zártvégű lízinggel is, vagy gépjárműhitellel.

Ki számít nagycsaládosnak?

Az, aki legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít.

Kell-e vezetői engedély a támogatás igényléséhez?

Igen, az igénylőnek „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie és fontos, hogy ne álljon járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. Ha az igénylőnek nincs jogosítványa elég, ha házas- vagy élettársának van.

Továbbértékesíthető a megvásárolt autó?

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.

Meg kell-e előlegeznie a támogatás összegét a vásárlónak?

Nem, a támogatás összegét az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja.

Igényelheti-e gyermeket nevelő vagy váró egyedülálló szülő?

Igen.

Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást (késedelmi kamattal együtt)?

Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak. Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.

Elidegenítésnek számít-e, és ezért vissza kell-e fizetni a támogatást akkor, ha az autót külföldön helyeznék forgalomba?

Az igénylő a támogatásból megvásárolt személygépkocsi külföldi forgalomba helyezésére nem jogosult, azt csak magyarországi rendszámmal és iratokkal ellátva jogosult külföldön használni, az adott országban irányadó jogszabályi feltételek, keretek között.

Hasznos információk