KI JOGOSULT NEVELŐSZÜLŐI GYED-RE?

2020. január 1-jétől a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt a nevelt gyermek után úgynevezett nevelőszülői GYED-re lehet jogosult, ha a gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje.

MILYEN IDŐTARTAMRA JÁR A NEVELŐSZÜLŐI GYED?

A nevelőszülői GYED a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

MILYEN ÖSSZEGŰ A NEVELŐSZÜLŐI GYED?

A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér (mely 2023-ban 232 000 Ft) 55%-a , a gyermekgondozási díj egy napra jutó összege a naptári napi alap 70%-a (2023-ban napi bruttó 2977,33 Ft). Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó előleg kerül levonásra. 

LEHET-E A NEVELŐSZÜLŐI GYED MELLETT MUNKÁT VÉGEZNI?

A nevelőszülői GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni.

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETŐ A NEVELŐSZÜLŐI GYED?

Az ellátás iránti kérelmet a nevelőszülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A nyomtatványok és a nevelőszülői GYED-del kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhetők el:  https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/gyermekgondozasi-dij-gyed