ha biztosított, és a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, valamint a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően egy évnél rövidebb ideje neveli folyamatosan a saját háztartásában.

Milyen összegű?

Az örökbefogadói díj összege az örökbefogadó szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a (2024-ben 373 520 Ft). Az ellátás összegéből kizárólag személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

A maximális összegben megállapított örökbefogadói díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Milyen időtartamra jár?

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár.

Lehet-e az örökbefogadói díj mellett munkát végezni?

Igen, az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni.

Hol és hogyan igényelhető?

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Igénybejelentés örökbefogadói díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Aki nem jogosult ÖFD igénybe vételére?

Ha a 3 évesnél nagyobb életkorú gyermeket örökbefogadó szülő nem jogosult Örökbefogadói díj igénybe vételére, akkor a gyermek felső életkorától függetlenül örökbefogadói GYES-t vehet igénybe. Az örökbefogadói GYES mellett legfeljebb heti 30 órában lehet dolgozni.

Az örökbefogadó szülő egyszeri anyasági támogatásra jogosult az örökbefogadott gyermek életkorától függetlenül.

Nyomtatvány kézi kitöltése: itt található

Nyomtatvány gépi kitöltése: innen letölthető

- Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon

Örökbefogadói díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.