1. Egy lakáscélú jelzáloghitelnek két ingatlan fedezete van. Az egyik az a ház, amelynek a vásárlására fel lett véve a hitel (azaz amiben a család lakik), a másik a nagyszülők lakása, amelyet a bank kért pótfedezetként. Ebben az esetben mindkét ingatlanra teljesülnie kell-e a "minimum 50 %-os tulajdonrész" előírásnak?

Ha a szerződésnek több jelzálog fedezete, pontosabban biztosítéka van, akkor a tulajdoni előírásnak mindegyikre nézve fenn kell állnia. A támogatás szempontjából elsődleges jelentősége a jelzáloggal terhelt lakóingatlannak, és nem a hitelcél szerinti ingatlannak van, hiszen a korábbi szerződések esetén a szabadfelhasználású jelzáloghitel szerződések is jogosítanak a támogatásra, csak a későbbi szerződéseknél lett szigorúbb, hogy lakáscélú is legyen a jelzáloghitel szerződés.
 

2. Ha két tulajdonosa van az ingatlannak, de csak az egyik fél vette fel a jelzáloghitelt, akkor a másik tulajdonosnak is szükséges kérelmeznie (megjelenni a kérelem előterjesztésekor) az elengedést?

Az igénylőknek összesen legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha az igénylő rendelkezik legalább ezzel a tulajdonrésszel és a társtulajdonos nem házas- vagy élettársa az esetben egyedülállóként történik a kérelmezés. Ha az igénylőnek van házas- vagy élettársa, akkor együttesen kell kérelmezniük. A személyes megjelenés azonban nem szükséges mindkét fél részéről, csak a kérelem kitöltése, aláírása és a meghatalmazás.
 

3. A jelzáloghitel-csökkentés igényléséhez a gyermek születése előtt szükséges megkötni a lakáscélú jelzáloghitelt?

A támogatás már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.
 

4. Az ügyfél előző kapcsolatából van gyermeke (nem voltak egyébként házasok) és a mostani párjával házas, gyermeket várnak. Van lehetőség, hogy figyelembe vegyék az első gyermeket is, ha a saját háztartásukban nevelik a gyermeket? Szükséges az ügyfélnek igazolás az első gyermekkel kapcsolatban?

Igen. A gyermekszám számításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

  • gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született magzat, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül,
  • a gyermek csak ugyanazon igénylő által újabb gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe,
  • a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe, és
  • házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Annak tényét, hogy a gyermek az igénylővel közös háztartásban él, a gyermek nagykorúvá válását követően és a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása esetében nem kell figyelembe venni.

A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

  • elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
  • a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

5. Abban az esetben, ha egy pár 19 hetesen elvesztette a magzatot, akkor utólagosan már nem tudják kérni a jelzáloghitel tartozás elengedését?

A kérelem benyújtásának időpontjában kell, hogy legyen az igénylőnek 12. hetét betöltött magzata. Amennyiben a meglévő magzatra nyújtják be a támogatást, akkor jogosultak lehetnek, azonban, a magzat elvesztését követően már utólag nem igényelhetik a támogatást. A magzat után igényelt támogatás esetén az igénylő a kormányhivatal részére a gyermek születését, lakcímét, adóazonosító jelét vagy a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalását, halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását legfeljebb 30 napon belül kell, hogy igazolja.

6. Abban az esetben, ha jelenleg már nincsenek adóstársak a hitelszerződésben, de régebben voltak, akkor igényelhető a jelzáloghitel-tartozás csökkentés?

A feltételeknek a kérelem benyújtásakor kell megfelelni, így ebben az esetben igényelhető a támogatás.

7. A jelzáloghitel-elengedés igényléséhez feltétel, hogy a hitelszerződés megkötése meg kell, hogy előzze a gyermek születését. Ha van egy legalább 12 hetes magzat és úgy dönt az ügyfél, hogy szeretne hitelt felvenni, akkor arra kell figyelnie, hogy a gyermek születését megelőzően történjen a hitelfelvétel?

Igen, de nemcsak a gyermek születését, hanem értelemszerűen a kérelem benyújtását is meg kell előznie a kölcsönszerződés megkötésének, hiszen csak ebben az esetben lesz fennálló hitele, amelyből igényelhető az elengedés. Emellett figyelni kell arra, hogy a hitel vagy a hitelnek legalább a támogatási összeggel megegyező része a kérelem benyújtásának napjáig folyósítva is legyen, hogy abból érvényesíthető legyen az elengedés.

Bővebb információ a támogatásról az alábbi linken és a Családtámogatási Kalkulátorban olvasható.