Ha lakáscélú jelzáloghitel-szerződéssel rendelkezünk, jogosultak lehetünk a jelzáloghitel-tartozásunk csökkentésére vagy elengedésére. Második gyermek születése esetén 1 millió forint, míg harmadik gyermeknél (vagy további gyermeknél, ha korábban nem igényeltük) 4 millió forint a hitelelengedés összege. így összességében 5 millió forintos elengedés érvényesíthető két jogosult gyermeknél. Minden további gyermek esetén további 1-1 millió forinttal csökkenthetjük a jelzáloghitel-tartozásunkat. A 12. hetét betöltött magzat esetén már igényelhető a támogatás.

Szerkesztőségünkbe e témában több levél is érkezett, melyek közül az egyik esetben olvasónk a 12. hetét betöltött magzatra igényelte meg a Jelzáloghitel-elengedést, a gyermekük azonban sajnos halva született. Kérdésük az volt, hogy ez esetben vissza kell-e fizetniük a támogatást.

Természetesen nem kell visszafizetni. A jogosultsági feltételeket ugyanis a kérelem benyújtásának időpontjában kell vizsgálni. Ha a kérelem benyújtását követően elhal a magzat, vagy halva születik, az már nem befolyásolja a jogosultságot. Mindössze annyi a teendő, hogy a kormányhivatal felé 30 napon belül igazolni kell a gyermek halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását.

Egy új módosítás alapján a támogatásra való jogosultság az igénylő vagy − együttes igénylés esetén − az igénylők egyike az élve született vagy örökbefogadott gyermekének a támogatási kérelem benyújtását megelőzően bekövetkezett halála esetén is fennáll, ha az igénylő az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.  

A kérelem ebben az esetben a gyermek halálát követő 180 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be. Ha valakinek a módosító rendelet hatályba lépése előtt hunyt el a gyermeke, az a rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül benyújthatja a kérelmet. A módosító rendelet 2023. szeptember 1-jén lépett hatályba.