Az írógéppel írt papír és annak tartalma – melyet immár a Pénzmúzeum őriz – a Magyar Nemzeti Bankhoz köthető jelentős banktörténeti emlék, és mint ilyen hiánypótló adalék az Aranyvonat történetének teljes körű megismeréséhez.

Mint ismeretes, a II. világháborúban a német megszállás cselekvésre késztette a jegybank dolgozóit, akik 1945. január 23-án az állam vagyonát, köztük a 30 tonnás aranykészletet az Aranyvonaton menekítették ki az országból, nehogy hadizsákmányként a németek vagy a szovjetek kezére kerüljön. 

A jegybank vezetősége Ausztriába érve hivatalos levél formájában vette fel a kapcsolatot az amerikai haderővel, melynek parancsnokát arra kérte, hogy a háború végéig őrizzék meg ezeket a vagyontárgyakat. Tarnay Frigyes a Magyar Nemzeti Bank főellenőre volt az, aki társával – élete kockáztatása árán – eljuttatta a levelet az amerikai katonai parancsnokságnak. 

Ifj. Tarnay Frigyes nemrég azzal kereste meg a Magyar Nemzeti Bankot, hogy fel szeretné ajánlani ezt a dokumentumot, amely nem csak családja történetének, de az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank történetének is fontos tárgyi emléke. A tárgyalások eredményeképp Tarnay Frigyes külföldön élő fiai 2024. május 21-én ünnepélyes ceremónia keretében a Pénzmúzeumnak adományozták a szóban forgó levelet.

Noha a levél létezése és tartalma eddig is ismert volt a történészek számára, eredeti, egyetlen darabként, fontos történeti, egyben banktörténeti dokumentum. Az átadott műtárgy egy állományvédelmi szempontoknak megfelelő vizsgálaton esik majd át, ennek során dől majd el, milyen módon zajlik a restaurálása.

Az Aranyvonatról készült kisfilm.