Gyakran felvetődő kérdés a gyermeket vállaló szülők körében, hogy a kisbaba születése után milyen támogatásokra lehetnek jogosultak a gyermekük után, melyikük veheti igénybe ezeket és milyen hatással van mindez a munkavállalásukra. Az alábbiakban, az ebben való eligazodáshoz igyekszünk segítséget nyújtani a gyermek után járó ellátásokon keresztül.

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ (CSED)

A csecsemőgondozási díjra alapvetően csak az édesanya jogosult, az édesapa csak egyedi esetekben veheti igénybe ezt a támogatási formát (pl. az anya egészségügyi okból kikerül a háztartásból).  

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg, a csecsemőgondozási díj pedig a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Nem jár a csecsemőgondozási díj, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – az édesanya keresőtevékenységet folytat. Akár munkaviszonyban, akár egy otthonról végezhető vállalkozói tevékenységről van tehát szó, a csecsemőgondozási díjról ilyenkor le kell mondani.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/csecsemogondozasi-dij-csed   

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED)

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a szülőnek.  

A gyermekgondozási díjat a CSED-del ellentétben már a szülők választása szerint az édesanya és az édesapa is igénybe veheti. A támogatás összege jövedelem alapján kerül meghatározásra, így célszerű, ha a magasabb jövedelemmel rendelkező szülő igényli. A GYED mellett korlátlanul végezhető keresőtevékenység, a jogosult a teljes keresete mellett megkapja a megállapított GYED összegét is. 

A diplomás GYED és a nevelőszülői GYED esetén az általánostól eltérőek a szabályok, csak a gyermek születését követő 169. naptól lehet keresőtevékenységet folytatni.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/gyermekgondozasi-dij-ismertebb-neven-gyed  

NAGYSZÜLŐI GYED

A nagyszülői GYED esetén külön kell választani a keresőtevékenységre vonatkozó szabályokat a szülőkre és a nagyszülőre nézve. A nagyszülői GYED jogosultsági feltétele, hogy az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végezzen. 

A folyósítás alatt a nagyszülő viszont nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.  

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/7-nagyszuloi-gyed-bevezetese   

GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat, azt követően viszont már időkorlátozás nélkül.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/gyes-gyermekgondozast-segito-ellatas   

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

A gyermeknevelési támogatást a három vagy több kiskorút nevelő szülő vagy gyám veheti igénybe. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.  

Aki GYET-ben részesül, legfeljebb heti 30 órában vállalhat munkát, de ha a munkavégzést kizárólag az otthonában végzi, akkor nincs időkorlátozás.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/gyermeknevelesi-tamogatas-gyet 

MIÉRT ÉRI MEG A MUNKÁLTATÓNAK KISGYERMEKES SZÜLŐT ALKALMAZNI?

A kisgyermekes szülők foglalkoztatását segíti elő 2013 óta a Munkahelyvédelmi Akció, amely azoknak a munkáltatóknak a bérköltségét csökkenti, akik a leginkább érzékeny helyzetben lévő munkavállalói csoportokat, köztük kisgyermekes szülőket alkalmaznak.

A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítása alatt, vagy ezeknek a juttatásoknak a lejártát követően munkába álló szülő után a munkáltatók szociális hozzájárulási adójukból (SZOCHO) kedvezményre lehetnek jogosultak. Az első 2 évben a munkabér, de legfeljebb a minimálbér összege után egyáltalán nem kell megfizetniük a SZOCHO-t és a szakképzési hozzájárulást, a harmadik évben pedig annak felét kell csak befizetni. A három vagy több gyermeket nevelő anyák esetén 2 év helyett 3 év adómentes, és további 2 év az 50 %-os adókedvezménnyel érintett időtartam.

Részletesebb információ a Családtámogatási Kalkulátor oldalán olvasható.