A Családbarát Magyarország Központ és a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) cseh és szlovák civil szervezetek részvételével közösen szervezett angol nyelvű nemzetközi konferenciát június 28-án a Women, Families, Careers - Digital solutions in adult learning (Nők, család, karrier – digitális megoldások a felnőtt tanulásban) projekt keretében.

A digitalizáció kiemelt témaként jelenik meg az európai uniós, valamint a nemzeti célok között, tekintettel arra, hogy a digitális technológiák mindennapi életünkre gyakorolt hatása folyamatosan erősödik. A digitális készségek fejlesztése elengedhetetlen folyamat a sikeres munkavégzéshez, tanuláshoz, fejlődéshez. Ennek elősegítését célozza meg a négy partner által közösen megvalósított projekt, mely az Erasmus+ Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulás területén című pályázat keretében valósul meg.

A három országból – Magyarország, Csehország, Szlovákia – érkező partnerek feladata a különböző területeken alkalmazott, mindenki számára elérhető, de eddig kevéssé ismert, a nők és családok számára használható digitális megoldások felkutatása és összegyűjtése. Az angol nyelvű konferencia előadásai is ezen témákat járták körbe.  

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője nyitóelőadásában kitért arra, hogy a digitalizáció fejlődése különösen fontos a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésében.

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

– Szerencsére egyre több a jó példa, és azt látjuk, a digitalizáció egyaránt segíti a nők karrierjét és a családban való helytállását is – fogalmazott. Hozzátette, hogy a rugalmas foglalkoztatás egyik előfeltétele a technikai háttér, ami lehetővé teszi, hogy egy nő távolról is részt vegyen a munkában.

– A digitalizáció a társadalom számára egy állandó, élethosszig tartó tanulásra is lehetőséget ad. Az új eszközök megismerése, az új programok elsajátítása segíti a nőket abban, hogy tanulhassanak és fejleszthessék magukat – tette hozzá.  

A Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője jó példaként említette a szervezet által létrehozott Védjegy programot, amely támogatja a munkavállalók munka-magánélet egyensúlyának megtalálását és fenntartását. Ezzel kapcsolatban említette, hogy a home office munkavégzés és a távmunka terjedése a covid-időszak alatt felgyorsult, amely erős digitális támogatás nélkül nem történhetett volna meg. Dr. Szuromi-Kovács Ágnes további jó példaként említette a Családbarát Magyarország Központ másik fontos területét, a Gyermekút projektet, amely szintén erős digitális háttérrel rendelkezik, és a szervezet által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálaton (OKIT) a modern digitális háttérnek köszönhetően az áldozatok már live chat révén is segítséget kérhetnek. 

Ferenczi Andrea

 

Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) elnöke elmondta, hogy örömmel működik együtt a Családbarát Magyarország Központtal ebben a fontos ügyben. Az MNKSZ több éve végez kutatásokat a nő, család, karrier és digitalizáció témakörében, azon dolgoznak, hogy a női karrierfejlesztés igényét a nők szűkebb és tágabb környezetében felismertessék, megértessék és elfogadtassák.

– A nők karrieresélyeit információval, tanácsadással és képzéssel segítjük, hogy tudásukkal, tehetségükkel és sajátos női értékeikkel hozzájárulhassanak családjuk, a szervezetek és a társadalom sikeres működéséhez mind az üzleti, tudományos és non-profit szférában – fogalmazott az MNKSZ elnöke.

Ferenczi Andrea jó példaként említette a 2007-ben alapított Legjobb Női Munkahely díjat, amely olyan Magyarországon működő munkahelyeket ismer el, ahol a munkavállalóik egészségét és jóllétét szem előtt tartják, és támogatják a meglévő képességeik és készségeik fejlesztését.  Beszámolt arról is, hogy a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség részt vett a Nők Helyzetét Vizsgáló ENSZ Bizottság (The Commission on the Status of Women – CSW) éves konferenciáján New Yorkban, amelynek központi témája a nők és a digitális technológiák viszonya volt. 

Modláné Görgényi Ildikó, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség kutatásvezetője előadásában a digitális alkalmazások gyűjteményéről beszélt. Szót ejtett az iparban jelen lévő automatizálás, robotika és mesterséges intelligencia szerepéről, a digitális átállás folyamatáról és a jövőbeli várható változásokról. A kutatásvezető elmondta, hogy a digitális alkalmazások gyűjteményének célcsoportja minden női korosztály és a családok.  

– A projekt eredményeként létrejövő gyűjtemény egy pillanatnyi állapotot rögzít, egy villámproduktum, amely segíti a fejlődést, mert ennek segítségével bárki az egyik szintről a másikra léphet a digitalizáció folyamatában – fogalmazott Modláné Görgényi Ildikó.

Ivana Kondášová

Ivana Kondášová, a szlovák Üzletasszonyok és menedzserek szövetségének (Združenie podnikateliek a manažérok) igazgatója előadásában bemutatta a szlovák digitális átállási stratégiát. Ez célul tűzte ki, hogy 2030-ra olyan modern országgá váljon, amelynek iparát a tudásalapú digitális megoldások támogatják, és hatékony közigazgatásával, illetve intelligens megoldásokat alkalmazva polgárainak jobb életminőségének biztosítson. A szövetség igazgatója kitért arra, hogy a covid-járvány hogyan gyorsította fel a digitalizációt Szlovákiában. Bemutatta azt is, hogy az országában milyen jó gyakorlatokkal igyekeznek a lányokat arra ösztönözni, hogy a tudományos-technológiai területet válasszák.

Lenka Šťastná

Lenka Šťastná beszámolt arról, hogy a 90 évvel ezelőtt alapított cseh Business & Professional Women Cr z.s. szervezet 13 projekttel segíti a nőket, közülük az egyik legfontosabb az az online akadémia, amely a nőket támogatja új vállalkozás indításában. Lenka Šťastná jó példaként említette a szervezetét, amely nagyon flexibilis, mivel saját irodájuk nincs, a tagokkal kizárólag online formában tartják a kapcsolatot, illetve eseményeken találkoznak személyesen egymással. Hozzátette, hogy a szervezetükben nincs papír alapú ügyintézés sem.  

Ingrid Šůrová, a cseh Business & Professional Women CR z.s. igazgatósági tagja, project manager a digitális átalakulásról tartott előadásában kiemelte a digitális átállási terv fontosságát. Elmondta, hogy ennek segítségével egy szervezet pontosan meg tudja határozni a maga számára, hogy hol tart jelenleg, hova szeretne eljutni, és hogyan szeretné mindezt elérni. Ingrid Šůrová bemutatta a szervezetük digitális átállási tervét, amelynek segítségével a hagyományos felnőttképzést hozzáigazíthatták a digitális korszak igényeihez. – A felnőttképzésben a digitális átállással javul a tanulási élmény mind a hallgatók, mind az oktatók számára – hangsúlyozta a cseh szervezet igazgatósági tagja.   

További információk az alábbi oldalakon érhetőek el:

https://csalad.hu/digitalismegoldasok 
https://csalad.hu/digitalsolutions