Nemcsak az örökbefogadásra váró gyermekek múltjában, de gyakran az örökbefogadó szülőkében is vannak komoly veszteségek, hiszen jó részüknek szembe kell nézniük azzal, hogy nem születhet gyermekük. Azonban, igazi szülő-gyermek kapcsolat kialakulhat az örökbefogadásból is – erről is beszélt Székely Zsuzsanna, a Mózeskosár Egyesület elnöke a csalad.hu-nak.  

A fejlett világ demográfiai adataiból az utóbbi évtizedekben világosan kirajzolódott, hogy az első gyermek vállalásának időbeli kitolódása, és ezzel egyidejűleg a biológiai óra megállíthatatlan ketyegése egyre több egészségügyi problémát okoz a pároknál, amelyektől bizony nem lesz felhőtlen a gyermekáldás. A késői párválasztás és a családalapítás odázása után körvonalazódó meddőség miatt fordulnak az érintettek az orvostudományhoz, ami a remény táplálásával a hosszú évek alatt rengeteg időt és energiát felemészt. Sokan csak végső esetben „indulnak el” az örökbefogadás felé, de addigra már számos sajgó lelki sebet hordoznak magukon.

Pályafutása alatt számtalan örökbefogadásra készülő párral dolgozott együtt Székely Zsuzsanna szakpszichológus, a Mózeskosár Az Örökbefogadó Családokért Egyesület alapítója és elnöke.– Az egyesület 1993-ban történt alapításakor az a cél vezérelt, hogy megelőzzünk és kezeljünk bizonyos rendszerbeli problémákat – mesélte a kezdetekről Székely Zsuzsanna. – Korábban az örökbefogadás után megszakadt a kapcsolat a közvetítő fél és az örökbefogadó szülők között. Akkor találkoztak újra, amikor – jellemzően a kamaszkorban – olyan komoly problémák adódtak a gyermekkel, amely akár az örökbefogadás felbontásához is vezetett. Szerettük volna, hogy a felkészítéstől az utánkövetésig minden szakaszban tudjanak kihez fordulni a szülők – hangsúlyozta.

Az örökbefogadás menete

A hivatalos definíció szerint örökbefogadható minden olyan kiskorú gyermek, akinek örökbefogadhatóságát megállapították, szülei elhunytak, akit örökbefogadhatónak nyilvánítottak vagy akinek örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozatot tett a szülő. Magyarországon nyílt és titkos örökbefogadást különböztetünk meg.

Nyílt örökbefogadás során, egy örökbefogadást közvetítő szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat segítségével, a vér szerinti szülő az általa megjelölt örökbefogadásra való alkalmassági határozattal rendelkező személy/személyek számára járul hozzá gyermeke örökbefogadásához. A nyílt örökbefogadásoknak lényeges eleme az, hogy az örökbefogadó szülők és a vér szerinti anya/szülők az eljárás során megismerik egymást.

A titkos örökbefogadási eljárás keretében azokat a gyermekeket fogadják örökbe, akiket a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánított vagy az örökbefogadhatóságát megállapították, vagy a vér szerinti szülő a titkos örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatot (nem a családból való kiemelés okai miatt lesz valaki örökbe fogadható, hanem a szülői kapcsolattartás elmulasztása miatt).

Szilárd elhatározás birtokában az örökbefogadásra a tényleges tartózkodási hely szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kell jelentkezni. A benyújtott kérelmet követően a jelentkezőket az örökbefogadási tanácsadó kíséri végig az alkalmassági vizsgálat folyamatán, amely tartalmazza a háziorvosi/szakorvosi vélemény és a jövedelemigazolás beszerzését, a környezettanulmányt, az örökbefogadás előtti tanácsadást és a pszichológiai vizsgálatot. Ezt követően a szakszolgálat javaslatot tesz az alkalmasságra vonatkozóan, amelyet megküld a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal számára. Az alkalmasságra vonatkozó határozatot a gyámhivatal hozza meg. A szakemberek jó szívvel ajánlják a 40 órás örökbe fogadásra való felkészítő tanfolyamot, amely ugyan már nem kötelező, de ingyenesen elérhető az örökbefogadás engedélyezéséig. A tanfolyamok több civil szervezet és a szakszolgálatok szervezésében valósulnak meg.

– A felkészítő tanfolyamra nagyon nagy az igény, mindenkinek csak ajánlani tudom – mondja az egyesület elnöke. – Rengeteg örökbefogadó szülőtől hallottam vissza, hogy mennyire hálásak az ott tanultakért, amely nélkül nem is tudnának sokszor boldogulni a mindennapokban. Fontos, hogy az örökbefogadók tudatosan készülhessenek, megismerkedhessenek hasonló sorsú emberekkel, és feltehessék a kérdéseiket. Az utóbbi években az érzékenyítés is kiemelt hangsúlyt kap az alkalmakon, ezzel is segítve az elfogadást.

Székely Zsuzsanna pszichológus, a Mózeskosár Egyesület elnöke, az alábbi videóban összefoglalja, hogy kik az örökbefogadható gyermekek.

A szülők elképzelései sokszor nem esnek egybe a gyermek adottságaival, ezért vannak olyan gyermekek, akik hosszabb időt töltenek a gyermekvédelmi szakellátásban, és nehezebb nekik örökbefogadó szülőket találni.

– A legfontosabb tudnivaló azok számára, akik örökbefogadáson gondolkodnak, hogy Magyarországon jellemzően nem árva gyerekek örökbe fogadására van lehetőség, mert az elárvult gyermeknek is vannak rokonaik, akik vállalni tudják a felnevelésüket – mutat rá a szakember. – Többnyire olyan gyerekek kerülhetnek az örökbefogadó családokba, akikről nem akartak vagy nem tudtak valami miatt gondoskodni a szüleik. A vér szerinti szülők többnyire elszakadnak a gyerektől, halványulnak az érzelmek, a közös emlékek, egyre ritkábbak a találkozások, majd egyáltalán nem látogatják a gyermekeket.

Felkészült és türelmes örökbefogadókra van szükség

Az örökbefogadási alkalmasság egyik és talán legfontosabb kritériuma, hogy pszichésen egészséges, érett felnőtt személyiség jelentkezzen örökbefogadó szülőnek. A plusz kihívások komoly feladat elé állítják a szülőket, így a szakemberek is megalapozottan vélik úgy, hogy nem minden ember alkalmas örökbefogadónak.

– Azzal minden örökbe fogadó szülőnek tisztában kell lennie, hogy az örökbefogadott gyermekek, mire az új családjukba kerülnek, már rengeteg veszteséget megéltek, még akkor is, ha újszülöttként érkeznek – mutat rá a pszichológus. – Ezeket a veszteségeket a szülő támogatásával fel kell tudniuk dolgozni. Együtt, szeretettel, biztonságnyújtással és egy nagyon jó módszerrel, amit meg lehet tanulni a felkészítés során. Fontos, hogy a gyermek együtt tudjon élni azzal a veszteséggel, hogy valami miatt nem vállalták a vér szerinti szülei. És nemcsak ezzel az érzéssel, hanem az információk hiányával is meg kell birkózniuk. Általában nagyon kevés ismeret áll rendelkezésre a vér szerinti szülőkről, miközben a gyerekekben rengeteg frusztráló kérdés fogalmazódik meg, amelyeket mindig a korosztályuknak megfelelően kell kezelni. A bántalmazott, érzelmileg elutasított gyermekek viselkedésében nem ritkán megjelenhet az agresszió is. Ez egy figyelmet igénylő, nehéz krízisidőszak, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy kellően felkészültek és türelmesek legyenek az örökbefogadók.

Első az elfogadás

A Mózeskosár Az Örökbefogadó Családokért Egyesület a legrégebben alapított civil szerveződés, amely 1993-ban az örökbefogadó családok támogatása érdekében alakult meg. Néhány örökbe fogadó szülő és az örökbefogadás témájában járatos szakember hozta létre annak érdekében, hogy minél több örökbefogadó család találkozhasson egymással és ezáltal csökkentsék másságérzésüket, elszigeteltségüket. Megalakulásuk óta havi rendszerességgel működik az Örökbefogadó-szülő klub, ahol egyaránt megjelennek várakozók, gyakorló örökbefogadó szülők, néha felnőtt örökbefogadottak, a kérdés iránt érdeklődő szakemberek, egyetemi hallgatók, védőnők. Elsőként kezdtek 1994-ben felkészítő tanfolyamokat tartani a várakozó örökbefogadó szülők részére. A felnőtt örökbefogadottak külön csoportja 2007 óta működik. Heti rendszerességgel tartanak egyéni tanácsadó ügyeletet, ahol több idő jut egy-egy család gondjának alaposabb átbeszélésére. Az egyesület célja, hogy támogató közeget biztosítson mindazoknak, akik sorsuk, munkájuk vagy életük bármely eseménye kapcsán érintettek az örökbefogadásban.

Fontos, hogy minden gyermekre vágyó ember gondolja át és mérje fel, hogy miért szeretne örökbe fogadni. Ha nem talál indokot, választ, csak mások öröméért, karitatív célra, egy kapcsolat megmentése érdekében vagy pótlék gyanánt vágna bele, akkor ne tegye! Nemcsak a gyerekek múltjában, de gyakran az örökbefogadó szülőkében is komoly veszteségek vannak. A legtöbb ember arra készül, hogy boldog családi élete legyen. Amikor megtudják, hogy nem születhet gyermekük, akkor a meddő pároknak először ezzel a veszteséggel kell szembenézniük, ezzel együtt kell elfogadniuk önmagukat. Igazi szülő-gyermek kapcsolat lehet azonban az örökbefogadásból is, ha alkalmas, figyelmes, odaadó szülők vállalják a feladatot.

– A szülővé válásban ott van a halhatatlanság érzése, hogy itt hagyjuk a génjeinket a túlélés zálogaként – mutat rá három felnőtt gyermek édesanyjaként Székely Zsuzsanna. – Az örökbefogadásban ez nem tud megvalósulni, de a személyiségünk értékeit és a szeretetet tovább tudjuk adni a gyermekeknek. Mindig hittem benne, hogy nem a vérségi kapcsolatokon múlik a családi élet minősége. Ha valaki azt gondolja, hogy pusztán a géneknek van meghatározó szerepe a személyiségünk alakulásában, akkor kérdés, hogy mi a szülő szerepe? Hinni kell a szocializáció, a szeretet és a példa erejében. Az a leginkább meghatározó a gyerek életében, hogy mi, szülők hogyan viselkedünk.

– Az a tapasztalatom, hogy nemcsak biológiai óránk van, de a személyiségünkben is működik egy hasonló „szerkezet”, ami ugyanúgy ketyeg. Az idő múlása pedig a jelöltek alkalmassága ellen dolgozik – jelenti ki határozottan. – Ahogy öregszünk, úgy leszünk merevebbek, rigolyásabbak, ráadásul fokozatosan megnő a generációk közötti különbség a gyermek és az örökbefogadó szülő között. Aki elhatározza magát az örökbefogadás mellett, annak érdemes minél hamarabb jelentkeznie, mert a gyermek szempontja sem elhanyagolható: ne okozzon neki újabb szorongást az esetleges elvesztésünk.

A felkészítő tanfolyamon arra is kitérnek, hogy nyíltan beszéljen a szülő a gyermekkel az örökbefogadásról.

– A 90-es években a párok még igyekeztek titokban tartani az örökbefogadás tényét, akár még a saját családjuk előtt is. Sokan úgy kezdtek „új életet”, hogy inkább elköltöztek egy másik városba a gyerek megérkezése után. Mi a nyíltságra készítjük fel a szülőket. Fontosnak tartjuk, hogy már a bölcsőben mondja a babának, hogy örökbe fogadta. Nem azért, mert a gyerek előbb-utóbb megérti, hanem azért, hogy a szülő nézzen szembe ezzel – magyarázza a szakember.

Azt javasolja, legyen a gyereknek egy fotóalbuma, benne egy kép a vér szerinti szülőkről, egy terhessziluett, egy kórházi fénykép. Legyen meg a születéstörténete, meséljen róla a szülő, hogy ebbe nőjön bele a gyermek. Óvodáskorra szép történetté áll össze a fejében.

– Fontos, hogy ne csak kontroll alatt tartsák az érzéseiket a szülők, de kommunikálni is tudják őket! – figyelmeztet Székely Zsuzsanna. – Az örökbefogadott gyerekek kapjanak rendszeres megerősítést a szülőktől, hogy feltétel nélkül szeretik őket. Ezzel sok csibészségnek elejét vehetik, mert biztonságban érzi magát a gyermek, nem feszegeti a határait, és még az érzelmi intelligenciája is fejlődik.

(illusztráció: Shutterstock)