Az Otthonfelújítási támogatás azoknak a gyermeket váró vagy nevelő családoknak szól, akik már saját otthonnal rendelkeznek és abban is szeretnének tovább élni, és ezt a meglévő otthonukat szeretnék korszerűsíteni, szépíteni.

Kik igényelhetik az otthonfelújítási támogatást?

2023. január 1-jétől 2023. március 31-ig egy szűkített kör veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást:

• kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje céljából igényelhető a támogatást.

• azok a családok, akik az otthonfelújítási kérelem benyújtását megelőzően veszítették el gyermeküket, de legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a gyermek életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt.

Megjelent a Kormány 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról. Ennek alapján:

1., Az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolja, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján gyermeke életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt és minden más 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti feltétel teljesül. Ebben az esetben a kérelem – korábbi elutasítás esetén is – 2023. március 31-ig nyújtható be. A kérelemhez az egyéb dokumentumokon túl mellékelni kell a halvaszületést vagy a magzat elhalását igazoló okiratot, vagy a gyermek halála esetén az ezt tanúsító halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

2., A kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje esetében a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, azzal, hogy

a., amennyiben a támogatást nem csak napkollektor, napelemes rendszer telepítésére, cseréjére, hanem azzal együtt egyéb építési felújítási tevékenységre is kívánják igényelni, úgy a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivételével csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént,

b., az egyéb dokumentumokon túl a kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:

- a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és

- a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.

Mekkora összeget lehet igényelni?

A lakásfelújítási támogatás - helyesen az Otthonfelújítási támogatás keretében a költségek felét, maximum 3 millió forintot lehet igényelni, de ennél kisebb összeg is kérhető. Anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítandó az összeg, fele-fele arányban.

Melyek az Otthonfelújítási támogatás igénybevételének további feltételei?

A 2021. január 1-je után elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke(ik) a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

További feltétel, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett kiskorú gyermeke(ik) a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezzen(ek).

Előírás a köztartozás-mentesség és a legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási vagy más, a kormányrendeletben előírt jogviszony. Ez utóbbi lehet pl. felsőoktatási jogviszony, az előbbi pedig alapvetően munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben.

Akik elveszítették a munkájukat – például a koronavírus-járvány idején –, azoknál az álláskeresési járadék időszakát is figyelembe veszik. Beszámít a nyugdíj mellett végzett minden munkavégzés is.

Hogyan kell igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Szerződni kell az otthonfelújítási munkálatokra a vállalkozóval, majd gyűjteni kell a felújítás során a számlákat. A támogatást az összegyűjtött és kifizetett számlák és a vállalkozási szerződés(ek) benyújtásával a Magyar Államkincstárnál lehet igényelni. A folyamat teljes egészében elektronikusan is intézhető.

Hogyan működik az elbírálás és a kifizetés?

Az összegyűjtött számlákat a munkálatok befejezését követően, az utolsó számla kifizetési dátumától számított 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatást, majd 5 napon belül kiutalja a támogatási összeget.

Milyen munkálatokra lehet fordítani az Otthonfelújítási támogatást?

A megjelent kormányrendelet tételesen tartalmazza a támogatható építési tevékenységeket, de általánosan elmondható, hogy szinte minden kültéri és beltéri munkálatra igényelhető, ami egy otthon felújításánál felmerülhet. Ez lehet például:

 • konyha vagy fürdőszoba felújítása
 • közműbekötés
 • fűtési rendszer korszerűsítése, cseréje
 • új kazán/bojler beszerzése
 • külső-belső szigetelés
 • galéria, vagy belső lépcső kialakítás
 • tetőcsere, tetőfelújítás
 • napelemes rendszer kiépítése
 • garázs vagy nyári konyha felújítása
 • festés-mázolás
 • asztalos munkák

Milyen ellenőrzésre lehet számítani?

A támogatás kifizetését követő 6 hónapban a kormányhivatal ellenőrizheti, hogy ténylegesen megvalósult-e a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették, ennek kapcsán jegyzőkönyvet is készítenek, amely alapján jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár visszafizetteti a támogatást.

Lehet többször igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Minden család csak egyszer veheti igénybe az Otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de többször azt már nem veheti igénybe.

Ha a lakás új tulajdonosa még nem vette igénybe az Otthonfelújítási támogatást, akkor igényelheti ezt ugyanerre a lakásra.

Hol tudok utánanézni a további részleteknek?

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, valamint a Magyar Államkincstár honlapján.

További részletek: https://www.facebook.com/watch/?v=383337536252286