A tervezetten 14 hónapos standard projekt megvalósítása 2020. március 1-jén indult. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBK) konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ).

A projekt célcsoportját az építőiparban dolgozók jelentik. 2018-ban a magyar építőiparban foglalkoztatottak létszáma 332,6 ezer fő volt. Ennek megfelelően több mint 300 ezer személyt és egyben 100 ezer vállalkozást fog közvetlenül érinteni a projekt, amely a teljes magyar építőiparra kíván hatást kifejteni. Területileg a projekt tevékenysége az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.

A projekt alapját a több dimenziós kutatás képezi. Az ágazati munkaadókat és munkavállalókat kvantitatív és kvalitatív kutatásokba vonjuk be, így ennek eredményeként három tanulmány készül majd el. A tanulmányokra egy képzést is építünk, ami az ágazat formális tájékoztatásaként fog funkcionálni. Ez a képzés mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók részére nyitott lesz. A kutatási eredmények ismeretében a cél az építőiparon belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.

 

 Az ágazat informális tájékoztatását az alábbi tevékenységeink fogják biztosítani:

 • a konzorciumi tagok weboldalán megtalálhatóak lesznek a kutatásaink
 • egy applikációban feldolgozzuk a kutatási eredményeket
 • hirdetni fogunk a szakmai sajtóban
 • az ágazati szereplőknek szóló kiadványt készítünk
 • munkaadói workshopok révén közvetlenül visszük el az eredményeket (a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat) a munkaadóknak
 • munkavállalói és regionális építőipari konferenciákat, valamint sajtónyilvános rendezvényeket szervezünk
 • a kutatási eredményeinket nemzetközi szinten is bemutatjuk

 

Azzal, hogy az építőipar munkaadóit és munkavállalóit helyezzük a projekt középpontjába, a magyar munkaerőpiac egyik legkiszolgáltatottabb csoportja kap nagyobb figyelmet. Az alábbi ágazati hatásokkal számolunk:

 

 • csökken a feketefoglalkoztatás
 • hatékonyabb lesz a munkaadói és a munkavállalói oldal együttműködése
 • növekszik a kollektív szerződések lefedettsége
 • a munkavállalók elégedettebbek lesznek a munkahelyükkel, munkájukkal
 • mérséklődik a munkaerő nagymértékű elvándorlása, vonzóbbá válik az ágazat a fiatalok számára
 • jobban érvényesül a családbarát szemléletmód; így a munka és magánélet összehangolását segítő megoldások jobban elterjednek

 

Kedvezményezett neve:Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)
 Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumi tag
A projekt címe:A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése
A projekt elszámolható összköltsége:50 538 000 Ft
A szerződött támogatás összege:49 988 823 Ft
A támogatás mértéke:98,75%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2022.05.31.
A projekt azonosító száma:GINOP-5.3.5-18-2019-00149