Kedvezményezett: Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorcium tagja: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében
Projekt azonosítószáma: RRF-1.1.1-22-2022-00001
Támogatás összege: 505 396 516 Ft
Projekt összköltsége: 505 396 516 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2022. március 1. - 2025. szeptember 30.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében foglalt reformokhoz illeszkedve 2025 év végéig összesen 4000 db újonnan létrehozott bölcsődei férőhely kerül kialakításra az RRF-1.1.2 standard konstrukció keretében. Jelen projekt folyamatos szakmai tanácsadással, nyomon követéssel segíti a standard pályázatok előrehaladását annak érdekében, hogy a tagállami vállalások időben teljesüljenek.

Az új bölcsődei férőhelyeknek meg kell felelni a hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak. A szakmai koordináció révén minden megépítésre kerülő épületnél teljesíthetők, sőt meg is haladhatók a jelen kor bölcsődékkel szemben támasztott elvárásai, követelményei, továbbá általánosan érvényre juttatható a költséghatékonyság és a klímasemlegességre törekvés elve is.

A szakmai támogatás mellett a projekt során bölcsődemódszertani anyagok kidolgozására kerül sor az egyes bölcsődei ellátási formák (bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék) létrehozásával és működtetésével kapcsolatban, mely adekvát segítséget jelenthet mind a hatóságok, mind pedig az intézményt létrehozni kívánó fenntartó szervezetek és az intézményekben dolgozók számára.

Jelen projekt egyik célja, hogy a nyertes pályázók által kiválasztott mintatervek helyi adaptálása megvalósuljon annak érdekében, hogy az megfeleljen a helyi adottságoknak, építési követelményeknek, és országosan egységesen kiemelkedő színvonalú bölcsődeépületek épüljenek. Ennek megfelelően a Lechner Tudásközpont építészeti és műszaki támogatást nyújt az építtető önkormányzatok és egyházak számára.

A projekt céljainak hatékony elérése érdekében valamennyi kedvezményezettel együttműködési megállapodást köt a konzorcium mindkét tagja.

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/rrf-111-2022-tudsmegoszts-a-blcsdei-nevels-kapacitsfejlesztsben

Az üzeneteket az alábbi email címre várjuk: rrf@csalad.hu

A projekt keretében kidolgozott, a bölcsődék, a mini bölcsődék, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék létrehozásáról és működtetéséről szóló szakmai módszertani kiadványok:

  • Bölcsődei ellátás feltételei
  • Mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás feltételei
  • Munkahelyi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás feltételei
  • Családi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás feltételei

Az RRF-1.1.2-21 konstrukció kedvezményezettjei részére tartott Tájékoztató napokon elhangzott előadások anyagai:

2022.09.08-09:

2023.11.22: