A kutatás bemutatása

A Családbarát ország projekt részeként feltárásra került a gazdasági, állami, civil és egyházi munkáltatók és szolgáltatások családbarát szemlélete, eszközkészlete. A kutatásban központi kérdésünk arra irányult, hogy eltérő vállalati környezetben milyen intézkedések valósulnak meg a családbarátság, valamint a munka-magánélet összeegyeztethetőség céljából. A kutatás empirikus szakaszait szakirodalomkutatás előzte meg, amely a hazai és külföldi irodalmakban a család társadalomtudományi értelmezéseit, a családtámogatási rendszerek nemzetközi és hazai jellemzőit és jógyakorlatait vette számba. A munkahelyi családbarátság kutatást megalapozta továbbá egy kiegészítő kutatási szakasz, amelynek keretén belül családbarát tanúsítványt osztó szervezetekkel készítettünk interjúkat. A tanúsító szervezetek esetében kérdéseink középpontjában a “családbarátság” definíciójának megalkotása állt, ezen túl a tanúsítók indikátorrendszereire voltunk kíváncsiak. Ez utóbbit a Családbarát védjegy kritériumrendszerének kidolgozása céljából vizsgáltuk. A kutatáshoz kapcsolódóan elkészítettünk egy a családokat érintő szakpolitikai javaslatcsomagot is. 

Módszertan

Első lépésként a szakirodalomkutatás zajlott le, amelynek eredményeiből önálló tanulmány is született. Ezután a tanúsító szervezetek egy workshop-on vettek részt, majd szakértői interjúkat készítettünk velük. Az így szerzett információ beépítésre került a későbbi kutatási lépések munkaanyagaiba (mérési eszközök). A munkahelyi családbarátság felméréséhez ötven, családbaráttá minősített szervezet képviselőjével készítettünk egyéni interjút. A kiválasztás során törekedtünk arra, hogy a vállalatok az ország eltérő régióiból kerüljenek ki, valamint arra is, hogy eltérő méretű vállalatok képviseltessék magukat. Az interjús kutatás zárójelentésén kívül kidolgozásra került egy olyan indikátorrendszer is, amely révén a munkáltatók, valamint a szolgáltatások családbarát volta és ezirányú fejlődése mérhetővé és követhetővé válik. Az indikátorrendszer felhasználásra került a Családbarát védjegy kritériumrendszerének kialakításakor. A kutatási eredményeket alapul véve elkészítettünk továbbá egy a családokat érintő szakpolitikai javaslatcsomagot is. 

A kutatás tanulmányai az alábbi linkeken megtekinthetők:

Gazdasági_állami_civil_egyházi_szervezetek csaladbarát_vizsgálata_mérése 1

Gazdasági_állami_civil_egyházi_szervezetek csaladbarát_vizsgálata_mérése 2