A kutatás bemutatása

A Családbarát Magyarország Központ a Családbarát ország projekt részeként, országos, reprezentatív kutatást készít, melynek célja a kapcsolati erőszak eredményeként krízishelyzetbe kerülés folyamatának mélyebb megismerése. A kutatás megalapozó jellegű, kvalitatív  (mélyinterjús) és kvantitatív (országos, reprezentatív kérdőíves) egységekből épül fel. 

A kapcsolati erőszak témakörében lebonyolításra kerülő kutatás céljai a következők: a kapcsolati erőszak általi érintettség felmérése, a témával kapcsolatos általános ismeretszint és attitűd feltérképezése, továbbá rizikófelmérés. A kutatás célja továbbá, hogy a kapcsolati erőszak variánsait megfelelően reprezentálva, leírja a kilépési lehetőségeket, megküzdési stratégiákat és az ellátórendszer szerepét.

Módszertan                                                             

A kutatás 2 kvalitatív és 2 kvantitatív kutatási részegységből épül fel, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

A kvalitatív szakaszban országosan 70 fiatal elérése a cél, akik 7 fókuszcsoportba (régiónként 1-1) szervezve attitűdvizsgálaton és rizikófelmérésen vesznek részt. Szintén a kvalitatív részben valósul meg az előfordulás vizsgálata áldozatok körében, mely 50 - az ellátórendszerben megjelent kapcsolati erőszakot elszenvedett - áldozattal készített interjút tartalmaz. A részkutatás a kapcsolati erőszak jelenségének eltérő variánsait, a bántalmazások típusait és hosszúságát, kilépési lehetőségeket, megküzdési stratégiákat, az ellátórendszer szerepét hivatott felmérni.

A kvantitatív szakaszban egy nagymintás kutatás készül el. A 1000 fős, országosan lekérdezésre kerülő, 18 évnél idősebb lakosságra reprezentatív kutatás személyes és önkitöltős adatfelvétel kombinációjával valósul meg. A kutatás a kapcsolati erőszak előfordulási gyakoriságát, mintázatát, felszínre kerülési mechanizmusokat, megküzdési stratégiákat írja le. A kutatáshoz kapcsolódik egy a fiatalok körében elvégzett attitűdvizsgálat és általános ismeretszint felmérés is, mely a 18-25 év közötti fiatalokra reprezentatív almintán kerül lekérdezésre.

A kutatás eredménytermékei összesen 4 db (minden kutatási elem esetében 1) kutatási zárótanulmány.

Kutatási zárótanulmány I.

Kutatási zárótanulmány II.