A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és az Oktatási Hivatal által közösen megvalósított EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét. További célok az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása; az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének segítése.

Konzorcium vezető:Oktatási Hivatal
Konzorciumi partner:Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Kisgyermekkori nevelés támogatása
A szerződött támogatás összege:1 260 203 000 Ft
A konzorciumi partner támogatási összege:388 475 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2018.06.30
A projekt azonosítószáma:EFOP-3.1.1-14-2015-00001

 

Mindemellett a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. projekt tevékenységei közé tartozik a bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények, szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, valamint a szakmai tanácsadás és támogatás is.

A projektben zajló folyamatokról – kutatás, képzés, mentorálás, hálózati koordináció, „Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat lebonyolítása - további információ az efop311.hu oldalon érhető el.