Vajon milyen lehet „terápiás szülőnek” lenni? Mit jelent a „bújtatott örökbefogadás” és miért fontos utánkövetni az örökbefogadott gyermeket egészen kamaszkoráig? Cikksorozatunk következő részében a Családbarát Magyarország Központ örökbefogadásról szóló kutatásának további eredményeiről számolunk be. 

Az SOS Gyermekfalvak 2021-es felmérése szerint 2016 óta először esett 1000 alá az örökbefogadások száma (901), miközben csaknem kétszer ennyi az örökbefogadható gyermek (1778). Beszédes adat, hogy a gyermekek számánál jóval többen (3113 fő) várnak gyermekre. E fontos, társadalmi kérdéseket is felvető témával a jelentőségéhez képest ezidáig kevés hazai kutatás foglalkozott. Különösen az örökbeadók tapasztalatait feldolgozó adatok hiányoznak.   

Ezért is nagy jelentőségű az említett kutatás, amely az örökbefogadó családok és az örökbefogadás előtt állók helyzetét vizsgálja, és kitér az örökbeadók tapasztalataira is. A Családbarát ország projekt keretein belül végzett kutatás célja, hogy feltérképezze az örökbefogadásban érintett szereplők helyzetét, kiemelt figyelmet fordítva annak feltárására: az örökbeadás és az örökbefogadás mennyire elfogadott vagy stigmatizáló ma Magyarországon. 

Ercsey-Orbán Melániát, Héra Gábort, Lukács Györgyöt és Wéber Attilát, a kutatási szakterület munkatársait kérdeztük az örökbefogadás előtt álló szülők helyzetét vizsgáló kutatásról, tapasztalataikról. Cikksorozatunk újabb részében ők 16 szakértővel készített interjúik tapasztalatait foglalják össze. Hangsúlyozzák, hogy a kvalitatív kutatás jellegéből adódóan a megjelenített vélemények nem tekinthetőek reprezentatívnak, ugyanakkor ez a kutatási módszer nagyobb teret ad a szubjektív benyomásoknak és tapasztalatoknak.  

Hogyan válik valakiből „terápiás szülő?” 

Az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamról adott szakértői visszajelzések alapján a képzés igen sikeres – hangsúlyozzák a kutatást végző szakterület munkatársai. – Az érintett szülők szinte kivétel nélkül pozitívan nyilatkoznak az ott szerzett élményeikről. A felkészült és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező trénereknek köszönhetően a résztvevők hiteles és megbízható információt kapnak az örökbefogadás rendszeréről, folyamatáról és az abban érintett szereplőkről. Mindez hozzásegíti őket ahhoz, hogy az előzetes – időnként téves – feltevéseiket és félelmeiket felülírják, és reális képet alakítsanak ki. A szakértők további sikernek könyvelik el, hogy a képzésnek köszönhetően az örökbe fogadni szándékozók önismerete és önreflexiója erősödik, így segítve a korábbi veszteségekkel és az esetleges párkapcsolati nehézségekkel való szembenézést, valamint saját igényeik felmérését. A résztvevő pároknak emellett arra is van lehetőségük, hogy jobban megismerjék a másik fél gyermekneveléssel kapcsolatos elképzeléseit, félelmeit és elvárásait. A tanfolyam összességében a „terápiás szülővé válást” segíti elő. 

Sokkal elfogadóbbá válnak 

– A képzés további pozitív hatása, hogy az örökbefogadás mellett döntő szülők – felülírva korábbi elképzeléseiket – gyakran változtatnak előzetes preferenciáikon – emelik ki a kutatók. Az elhangzottak és az átélt élmények hatására elfogadóbbá válnak, azaz szívesebben fogadnak örökbe roma és idősebb gyermeket, változtatnak az egészségi állapottal kapcsolatos elvárásaikon, valamint a nyílt örökbefogadással szembeni ellenállásuk is gyengül. 

– A tanfolyam további előnye, hogy a résztvevők jobban megismerik az örökbe fogadni kívánt gyermekek jellemzőit és a nevelésük során esetlegesen felbukkanó nehézségeket, elakadásokat. Összességében véve felkészültebbek lesznek, így a nevelési feladatokat tudatosabban tudják majd ellátni. Öröm látni a tanfolyam közösségformáló hatását is; a személyes találkozókat sokszor önsegítő szülői csoportok, klubok megalakulása követi.  

Nagyobb az esély a személyes gondoskodásra  

– Veszélyeztetettség és a származási családból való kikerülés esetén a gyermekvédelmi szakemberek nevelőszülőknél vagy helyettesítő szülőknél igyekeznek elhelyezni a gyermekeket – folytatják a kutatók. – Ebben az esetben a vér szerinti szülők továbbra is kapcsolatban maradhatnak gyermekeikkel, akik optimális esetben – az átmeneti nehézségek megszűnését követően – visszakerülhetnek eredeti családjukhoz. A nevelőszülői rendszer elősegíti, hogy a gyermekek személyes gondoskodást élhessenek meg és családközpontú ellátásban részesüljenek az idő alatt is, amíg családi körülményeik rendeződnek. A gyermekotthonokhoz képest stabilabb kötődés alakulhat ki, ami azon gyermekek esetén, akiknél végül örökbefogadásra kerül sor, az örökbefogadó szülőkkel való kapcsolat szempontjából is kiemelten fontos lesz a jövőben.  

A túlzott kötődés nehézséget okozhat 

A felkeresett szakemberek a nevelőszülők által történő örökbefogadás dilemmájára is rámutattak.  

– A visszajelzések szerint mindez kifejezetten előnyös lehet, feltéve, ha a gyermek érdekeit szolgálja. Elsősorban abban az esetben, amikor a gyermek magas kora, egészségi állapota miatt kevés az esély az örökbefogadásra, vagy amikor a korábbi traumák miatt fontos elkerülni az újabb veszteségélményt. Az interjúalanyok ugyanakkor a hátrányokra is felhívták a figyelmet: a gyermekekhez kötődő és őket elengedni képtelen nevelőszülők akadályozhatják az örökbefogadó szülőkkel való kapcsolat kialakítását és az örökbefogadás folyamatát. Ugyanez történhet meg a vér szerinti szülők tekintetében is. Mindezek miatt nehezebbé válhat a gyermekek örökbefogadó szülőkhöz történő átgondozása, vagy éppen a származási családhoz történő visszagondozása.  

Mit is jelent a bújtatott örökbefogadás? 

– Több szakember szerint az örökbe fogadni szándékozó szülők esetenként úgy döntenek, hogy nevelőszülőkké válnak – hívják fel a figyelmet a kutatók egy jelenségre. – Ebben az esetben valós motivációjuk nem az, hogy átmenetileg gondozást biztosítsanak egy gyermek számára, hanem hogy minél hamarabb olyan gyermek kerüljön hozzájuk, akit a későbbiekben örökbe fogadhatnak. Az egyik interjúalanyunk ezt a jelenséget bújtatott, vagy rejtett örökbefogadásnak nevezte. 

– Érdemes bemutatni azt a véleményt is, amely szerint az állami ellátórendszereknek több figyelmet kellene fordítaniuk a rászoruló vér szerinti szülők támogatására annak érdekében, hogy a kiemelések megelőzhetők legyenek. A cél, hogy nagyobb esély legyen arra, hogy a gyermekek saját családban nevelkedjenek, a nevelőszülői hálózat leterheltsége pedig csökkenjen. 

Tovább kellene fogni a kezüket 

– Interjúalanyaink szerint az utánkövetés rendszere sok segítséget adhat az örökbefogadó családoknak, hiszen beilleszkedési problémák, kérdések és dilemmák esetén a szakemberek megfelelő támogatást tudnak adni az örökbefogadó szülőknek. Interjúalanyaink megfelelőnek látták, ugyanakkor többen hangsúlyozták a gyakoribb családlátogatás szükségességét, főleg abban az esetben, ha valamilyen probléma merül fel az örökbefogadó családnál.  

– A visszajelzések szerint hasznos, hogy az utánkövetés a szülők kérelmére (a másfél év letelte után) további három és fél évvel meghosszabbítható – jelentik ki a kutatók. – Azt figyeltük meg, hogy az örökbefogadást követő öt évben az örökbefogadó szülők és gyermekeik kevésbé szembesülnek problémákkal és konfliktusokkal. Ezért lenne hasznos, ha az örökbefogadott gyermek idősebb-, vagy akár kamaszkorában is számíthatna a szakemberek támogatására. 

Szükség van önsegítő csoportokra 

A kutatók által felkeresett szakemberek további észrevételeket, javaslatokat fogalmaztak meg a rendszer fejlesztése kapcsán.  

– Többen fontosnak látták, hogy a vér szerinti anyák utánkövetését is lehetővé tegye az ellátórendszer. Fontos lenne továbbá az is, hogy olyan szakemberek lássák el ezt a feladatot, akik az örökbefogadás egész folyamatára – a barátkozásra, a közvetítésre és az átgondozásra is – rálátnak. Cél továbbá, hogy legyenek törekvések arra vonatkozóan, hogy több önismereti és támogatói csoport létrejöjjön. A szakemberek által megfogalmazott részletes javaslatok a kutatás eredményeit bemutató tanulmányban lesznek majd elérhetőek. 

Kedves olvasó! 

A Családbarát Magyarország Központ megvalósításában egy országos kutatás zajlik az örökbefogadásról. 

Ennek keretében személyes interjúkat valamint egy kérdőíves felmérést is készítünk.

Szeretnénk felmérni és bemutatni az érintettek véleményeit, attitűdjeit.

Amennyiben Ön örökbefogadó szülő, kérjük, segítse munkánkat az anonim  kérdőív kitöltésével!