A Mathias Corvinus Collegium Női Közéleti Vezetőképzőjének Debrecenben megrendezett képzési hétvégéjén Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjének izgalmas, hallgatói kérdésekkel teleszőtt inspiráló előadását is meghallgathatták a résztvevők. A részmunkaidős foglalkoztatás elterjedése és a szélesedő családtámogatási lehetőségek mellett a munkakultúra folyamatos fejlődéséről is szó esett.  

– Ha rugalmasságot várunk el a munkavállalótól, akkor felelős munkáltatóként azt biztosítanunk is kell – jelentette ki Dr. Szuromi-Kovács Ágnes. – A bizalom kulcsfontosságú jelentőséggel bír a támogató munkahelyi légkör megteremtésében. A munka és a magánélet összehangolásában kiemelt szerepe van az empátiának és az érzelmi támogatásnak, ebben pedig a női vezetők az élen járnak.

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

Összetartó női közösség

A Női Közéleti Vezetőképzőt azzal a céllal indította 2018-ban az MCC, hogy a már diplomával rendelkező, több idegen nyelvet beszélő és a közélet iránt mélyebben érdeklődő hölgyek felkutatásával és képzésével egy intellektuális és összetartó női közösséget építsen. A háromlépcsős felvételi folyamat során évről évre a leginkább motivált, nagy mértékben konszenzuskereső, magas szintű logikai képességekkel rendelkező, innovatívan gondolkozó és kiemelkedő lexikális tudással rendelkező jelölteket választják be a programba.

A vezetőképző decembertől májusig tart, a képzés keretében pedig kiemelt képzési hétvégéken, háttérbeszélgetéseken, tereplátogatásokon és külföldi tanulmányutak során fejlesztik a résztvevők képességeit. A képzés egyedi jellegét a munkamódszerek adják: az elméleti tudásanyag átadása mellett gyakorlatorientált és egyedi készségeket mérő feladatokkal, szituációs és rögtönzött helyzetekkel és csapatmunkára ösztönzéssel jobban mérhető és megfigyelhető a résztvevők személyes elkötelezettsége, mentális és szakmai felkészültsége, valamint vezetői készségeik és stílusuk alakulása. A széles skálájú kompetenciamérés a képzés végén valósabb és részletesebb képet mutat a végzettek eredményeiről, illetve a fejlesztendő területekről.  

– A család egy olyan közeg, amelybe a nők többsége vágyik, és dolgozik érte – kezdte Sárkány Fanni. – Mindezt nehéz, de nem lehetetlen fenntartani a munka és a karrierépítés mellett. Sok fiatal hölggyel beszélek a program kapcsán is, és tapasztalom, hogy a 20-as, 30-as éveikben járó nőknek milyen dilemmái vannak a munka és a családi élet összehangolásával, a karrierből való kilépéssel és az oda való visszatéréssel kapcsolatosan. Azt hiszem, ezeket a témákat talán senki nem tudja jobban körbejárni, mint a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője, a négygyermekes Dr. Szuromi-Kovács Ágnes. Azért kértük fel ennek az előadásnak a megtartására, mert meghatározó közéleti szereplő és közben gondoskodó édesanya. Nem mellesleg a Mindennapi kötéltáncosok című könyv szerzője, amelynek alcíme: Édesanyák a család és a hivatás között egyensúlyozva. Munkájából kifolyólag kitűnően ismeri a hazánkban elérhető családtámogatási rendszert és akcióprogramokat, valamint a női szerepekkel kapcsolatos személyes tapasztalataival is kiemelkedő példát tud szolgáltatni a képzési résztvevők számára. Egy ilyen inspiráló előadás minden esetben rendkívül hasznos üzenettel bír és motiválhatja a hölgyeket abban, hogy bátran és bizalommal tekintsenek a kihívásokra.  

Sárkány Fanni

Életre szóló élmény

A program az V. évfolyam esetében az alábbi négy szakmai modulból áll: külpolitika (multilaterális és bilaterális kapcsolatok, diplomáciai ismeretek, tárgyalástechnika, protokoll); gazdaságtudomány és business (vállalati ismeretek, közgazdaságtan, lobbitevékenység, projektmenedzsment, start-up); jogtudomány (belső jog és nemzetközi jog, közigazgatás, jogszabály-előkészítés); pszichológia (politikai és tömegpszichológia, önismereti készségek fejlesztése, változásmenedzsment, szervezetfejlesztés, viselkedéstudomány).

– Életem egyik meghatározó élménye volt, amikor korábban magam is elvégeztem ezt a képzést – emlékszik vissza a programvezető. – Rengeteg hasznos tanácsot vittem magammal, annyira sok impulzus ért minket ezen a képzésen, amelyek közül sok mindent be is építettem a mindennapjaimba. A legfontosabb, és legegyszerűbben “elvihető” üzenet talán az, hogy egy nő mindenre képes és alkalmas, egyedül és csapatban is. Érdemes folyamatosan figyelni magunkat és a körülöttünk lévő világot, hogy megtalálhassuk benne a szerepünket és felismerjük életfeladatainkat. Önismereti értelemben is hasznos volt a program, egy női baráti közösséget is kaptam általa, azóta is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, számíthatunk egymásra. A program kifejezett célja egyébként, hogy a szakmai üzenetek mellett a hallgatók kiépíthessenek egy közéleti jellegű kapcsolati hálót.  

Összetett fejlődési út

A képzés célja, hogy a résztvevők a program végeztével gyorsabban és célorientáltan érvényesülhessenek a munkaerőpiacon, fejlődjenek a tárgyalástechnika, érveléstechnika, íráskészség, fogalmazókészség, dedukciós képesség, önismeret, reziliencia, konfliktuskezelés, projektmenedzsment és a krízismenedzsment területein, valamint alkalomadtán és jövőbeli vezetőként megfelelő motiválóképességgel, stratégiai gondolkodásmóddal felvértezve képesek legyenek magas szinten működő szakmai csapatot építeni.

– Szívügyemnek tartom ezt a területet és a programot, igyekszem én is minél több tapasztalatomat átadni az együtt töltött idő során – jelenti ki Sárkány Fanni. – Úgy érzem, itt megtaláltam önmagam és a meglévő mellé egy másik szemléletmódot és módszertant is elindítottam a képzés további fejlesztésének érdekében. Régóta érdekelnek a gyermekjogi és nőjogi témakörök, mindenképpen szeretnék majd ezekkel a témakörökkel foglalkozni a későbbiekben is. Korábbi diplomáciai munkám során a tárgyalásokon, egyeztetéseken pedig arra is ráláttam, hogy hogyan érvényesülhet ezen a területen egy nő. Összetett fejlődési út, amíg valaki magabiztosan ül le a tárgyalóasztalhoz, de bizonyos, hogy a képzés elvégzése után ez a feladat is könnyebbnek bizonyul majd.