A kutatás bemutatása

Az örökbefogadás több szempontból is fontos társadalmi kérdéseket felvető téma, ám jelentőségéhez képest ezidáig kevés hazai kutatás foglalkozik. Különösen az örökbe adók tapasztalatait feldolgozó kutatások hiányoznak. 

Kutatásunk célja, hogy feltérképezze az örökbefogadás intézményrendszerét és az örökbefogadásban érintett szereplők helyzetét Magyarországon. A kutatás fő kérdése, hogy az örökbeadás és az örökbefogadás mennyire elfogadott vagy stigmatizáló Magyarországon. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az örökbefogadást milyen elvárások övezik, milyen akadályok merülhetnek fel a folyamat során és milyen speciális szükségletei vannak az örökbefogadó családoknak. Kiemelt figyelmet fordítunk annak vizsgálatára, hogy milyen az örökbefogadó családok viszonyulása – különös tekintettel a roma, krónikus betegséggel vagy fogyatékkal élő – gyermekekhez. 

A kutatás a Családbarát ország projekt keretein belül valósul meg.

Módszertan

Ahhoz, hogy kérdéseinkre választ kaphassunk, elsőként az örökbefogadás folyamatában érintett szakértők tapasztalatait mérjük fel. Meglátásaikat először egy workshop keretei között vizsgáljuk, majd interjúkat készítünk a célcsoportba tartozó további szereplőkkel. A szakértői tapasztalatok összegyűjtése után az örökbefogadásban érintett további célcsoportok körében zajlik majd adatfelvétel, melynek során megközelítőleg hetven fővel készítünk félig-strukturált online interjút. Ennek keretében az alábbi csoportokat keressük fel: 1) átlagos örökbefogadó szülők, 2) örökbe fogadni szándékozó szülők, 3) vér szerint anyák, 4) felnőtt örökbefogadottak, 5) sikertelen örökbefogadásban érintett szülők, 6) hátrányos helyzetű gyermeket örökbefogadó szülők. 

A kutatás során a kvalitatív fázissal párhuzamosan online kérdőíves adatfelvételre is sor kerül, melynek során örökbefogadó szülőket kérdezünk a tapasztalataikról. A kutatás 250 fő elérését célozza.

Az eredményeket egy elemző tanulmány formájában összegezzük.